Vänsterpartiet Lerum

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Posted on | augusti 22, 2018 | No Comments

Från vänster: Sanna Engelbrektsson, Göran Leffler, Lena Hansson, Anna Eriksson, Ingmar Rahm, Anette Holgersson och Anita Forsberg

 

 

 

 

Vänsterpartiets valplattform ’18

Posted on | augusti 1, 2018 | No Comments

Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få som får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån alla oss andra. Ojämlikheten är vår tids gissel, men de andra partierna står utan konkret politik – eller driver en politik som direkt ökar klyftorna.

Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Valplattformen innehåller konkreta reformer för att göra Sverige till världens mest jämlika land. Bland dem finns en miljonärsskatt för rättvisare fördelning, sex timmars arbetsdag för att alla ska orka jobba fram till pensionen och satsningar på den glesbygd och de förorter som förlorat jobb och offentlig service.

Läs eller lyssna på hela valplattformen på https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiets-valplattform-2018/

 

Krigshets skapar rädsla och onödiga konflikter

Posted on | februari 11, 2018 | No Comments

Just nu verkar vi vara inne i period där det är ok att sprida krigshets. Krigsretoriken flödar, få journalister vågar ställa sig utanför flocken och betrakta vad som sker, tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet sprutar ut krigshets, som om de levde i en bubbla befriad från varje uns av eftertänksamhet.

Kriget väntar bakom hörnet. Om man får tro de rubriksättningar som alltmer florerar i medierna. Ryssland hotar oss. Ingen kan riktigt förklara varför. Det bara är så.

Ryssarna har burit sig åt på Krim, där man visserligen haft en militärbas fylld med militärer i årtionden men ändå lyckas krigsretoriker dra paralleller med Gotland.

Den ryska regimen är minst sagt otrevlig, den lever precis som USA och Nato med idén att kärnvapen ska kunna användas, den är auktoritär. Det är förbaskat illa.

Men att inbilla sig att Ryssland skulle anfalla Sverige är över måttan infantilt. Det skulle med omedelbar verkan slå ut rysk ekonomi, handelsförbindelser med EU-länderna skulle omedelbart upphöra, priset skulle bli enormt.

Begreppet ”gemensam säkerhet” har krigshetsarna idag omformulerat. Numera är gemensam säkerhet att bunta ihop sig med de man uppfattar som vänner. En gång i tiden betydde det gemensam säkerhet att bygga den tillsammans med de man uppfattade som potentiella fiender. Man skulle tala med varandra, skapa fredliga kontaktytor, gemensamma projekt och affärer osv.

Och så är det fortfarande. Fred bygger vi tillsammans. Ett långsiktigt projekt utan slut.

Vad hände förresten med uppståndelsen kring det ryska gasföretaget Nord Stream som ville hyra delar av hamnen i Slite på Gotland, som man ju gjort tidigare och ville göra igen?

Jo, Gotland sa ju som bekant nej, efter påtryckningar uppifrån? Då hyr Karlshamns kommun ut sin hamn istället. Men då var det tyst i medier och från krigshetsande politiker…

Det behövs inga troll på sociala medier för att förvanska fakta, det går alldeles utmärkt i svenska ledande medier.

 

Ingmar Rahm

Idé från ledare i ETC 2018-01-21. Läs gärna Mattias Göranssons ”Björnen kommer”.

 

 

 

 

En trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum?

Posted on | februari 9, 2018 | No Comments

Socialminister Annika Strandhäll har nyligen presenterat ett nytt program ”för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum”, där hon ställer några vettiga krav på försäkringskassan för att den ska ge människor det stöd det behöver på ett vettigt sätt.

Men – det största problemet är kvar. Regeringen har föreskrivit att det genomsnittliga sjukpenningtalet också i fortsättningen inte ska överstiga 9 dagar per år. Det vill säga att det inte är människors rättmätiga behov av att vara hemma på grund av sjukdom som ska styra, utan statens behov av att en begränsad budget hålls.

Och detta har fått och kommer att fortsätta få många obehagliga konsekvenser:

Trycket på försäkringskassan att avslå ett stort antal ansökningar om sjukpenning är starkt. Det leder till att många av cheferna återkommande understryker detta för de anställda. Många anställda reagerar starkt, bland annat i media, oftast anonymt av uttalad rädsla för repressalier. (Vilket säger något om förhållandena på våra gemensamt ägda arbetsplatser!) På flera ställen belönas de som ger många avslag, bland annat vad gäller löner och andra förmåner. Avslagssiffrorna för de anställda offentliggörs regelbundet.

Vidare granskas sjukintygen noggrant. Tjänstepersoner som inte har läkarutbildning slår rutinmässigt i manualer, där det står hur lång sjukskrivningen bör vara för en viss sjukdom. Och avslår ansökan om sjukintyget inte stämmer med manualen. Utan att ta hänsyn till att sjukdomar och deras läkning skiftar mellan olika individer, och utan kontakt med den läkare som har träffat patienten. Är intyget inte avfattat exakt enligt anvisningarna, skickas det tillbaka. Missnöjet inom sjukvården med det här förfaringssättet är stort, personalgrupper protesterar. Men vad hjälper det!

Och i värsta fall blir den försäkrade utan medel för sitt uppehälle.

Dessa åtgärder tar lång, lång tid. Vilket innebär att det tar absurt lång tid för den försäkrade att få sina pengar. Att man har hyror och andra räkningar att betala tar man ingen hänsyn till. Den försäkrade får vara så god och kontakta hyresvärden och andra fordringsägare för att få uppskov, för många extremt ångestskapande och förödmjukande. Så var det mestadels inte för några decennier sedan, då kunde man räkna med att sjukpenningen kom i samma takt som lönen.

Sjukpenning är inget bidrag från myndigheterna, det är en försäkring vi betalar för genom våra skatter. Vilket annat försäkringsbolag skulle kunna bete sig på det här sättet utan konsekvenser? Nej, tyvärr, som det fungerar idag är det inte en en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum.

Varför är det på detta sättet? För att man vill få oss att tro att vi annars lever över våra tillgångar och måste genomföra ständiga besparingar. Trots att vi producerar dubbelt så mycket idag som för trettio-fyrtio år sedan. Men tyvärr, den ökningen har i huvudsak hamnat i de redan välbeställdas plånbäcker. Klyftorna ökar mer i Sverige än i nästa alla jämförbara länder.

Göran Leffler, 2018-02-06


 

EU ett vänsterprojekt ?

Posted on | februari 9, 2018 | No Comments

Lite generaliserat så har den svenska vänstern varit emot svenskt medlemskap i EU medan högern varit för. Socialdemokraterna har också hela tiden varit för ett medlemskap, även om en och annan tung s-politiker varit emot eller mycket tveksam.

Varför har det varit så kan man undra? Jo en förklaring är att vänstern sett EU som ett nyliberalt stormaktsbygge medan högern sett EU som ett sätt att bryta socialdemokratins dominans i svensk politik.

I EU:s nyliberala stormaktsbygge har det naturligtvis uppstått ”problem”:  Ökande arbetslöshet, större inkomst- och förmögenhetsklyftor, de sämst lottade från de fattigaste nyliberalt styrda länderna (Rumänien m.fl. ) reser runt i Europa och försörjer  sig på tiggeri och daglönejobb. EU:s bejakande av och deltagande i militära lösningar  på konflikter har bidragit till stora flyktingströmmar som spätt på sociala konflikter i många EU-länder.

Många EU-politiker i politikens mitt har så sakteliga börjat inse att detta inte är en långsiktigt hållbar politik. EU kommer att slitas sönder om inte det sociala kittet i samhället fungerar. Därför dök tanken på ett socialt toppmöte upp på agendan, först tänkt för länderna i eurozonen men så blev Sverige inbjudet och Lövén bad då att få arrangera mötet vilket han också fick.

EU-ledarnas tankar på schysstare arbetsvillkor, rätten till en bra utbildning m.m. får ju naturligtvis svensk borgerlighet att protestera högljutt. I tidningar kan vi nu läsa hur moderater, företrädare för Timbro, Annie Lööf m.fl. går till storms mot EU:s funderingar. Detta är ju fullt logiskt eftersom man i många avseenden varit emot det svenska välfärdsbygget och då vill man ju inte se något liknande i EU.

I GP 17/11 försöker Annie Lööf argumentera emot en social dimension i EU med argumentet att  det skulle äventyra den svenska välfärden. Men Annie du ska inte behöva kämpa ensam mot eventuella försämringar av den svenska modellen. Den svenska vänstern kommer att hjälpa till med att försvara svensk välfärd och om möjligt återställa det som förstörts de senaste 25 åren.

Ingmar Rahm

2017-11-05

 

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA!

Posted on | februari 9, 2018 | No Comments

Sveriges femton rikaste familjer äger idag mer än 3500 miljarder kronor. Det är mer än tre gånger så mycket som hela den svenska statsbudgeten. Jämfört med 1980, då Sverige var ett betydligt mindre ojämlikt samhälle, har klyftan mellan fattiga och rika ökat enormt. Hur kunde det bli på detta viset?

Svaret är förstås: det är nyliberalismen. Det vill säga den ekonomiska politik som säger att det ska finnas så få begränsningar av konkurrensen som möjligt. Och det som begränsar konkurrensen är sådant som starka fackföreningar, trygghetsförsäkringar som säkrar en rimlig levnadsstandard även i svåra livssituationer, överförande av samhällets stödfunktioner som sjukvård, åldringsvård och skolor till privata företag – ett riktigt arbete är ju ett som någon annan kan tjäna pengar på. Allt detta för att öka vinsterna för företagen och försvaga samhällets förmåga att verka för allas bästa.

Det började med Feldt, Palme och Persson, och fortsatte framför allt med Reinfeldt och Borg. Reinfeldts bok Det sovande folket är bland det mest nedvärderande man kan läsa. Den går ut på att alla bidrag som vräks ut över medborgarna gör dem slappa, slöa och likgiltiga, de utnyttjar bidragen med alla medel och tar inget som helst ansvar för samhället, det är samhället som ska göra allt för dem.

Därför måste politiken utformas så att de sovande väcks och jagas upp från sofforna, de får ju inte tro att allvarliga sjukdomar är ett hinder för att arbeta eller att arbetslöshetsunderstödet ska likna den tidigare inkomsten någorlunda.

Nä, den nyliberala politiken går ut på att hjälpa företagen att växa och göra allt större vinster. Tanken är att om de rika blir rikare, så kommer rikedomen att sippra ner också till dem längre ner i samhällspyramiden. Den teorin framförs på allvar men är grundligt motbevisad! Däremot är det klarlagt att ju mer jämlikt ett samhälle är, dess bättre mår och fungerar människorna.

Alltså: en politik som är bra för vanligt folk behöver inriktas på att grundtryggheten ska finnas för alla, att arbetstagarnas möjlighet att hävda sin rätt återtas och att de viktigaste samhällsfunktionerna som skola, vård och omsorg sköts av det allmänna. Det är ju inte rimligt att nedskärningar år efter år ses som nödvändiga, samtidigt som Sverige är dubbelt så rikt som det var 1978! (Sedan är det ju en annan sak att det som sköts illa av det allmänna måste analyseras och åtgärdas, inget blir ju automatiskt bättre bara för att det sköts av samhället, lika lite som att all privat verksamhet är kass.)

Och socialdemokraterna behöver vara med på det tåget!

Göran Leffler

2017-12-05

—————-

 

Johan Ehrenberg på turné 11 oktober

Posted on | september 29, 2016 | No Comments

11 oktober
18.30-20.30
Dergårdsteatern
Alingsåsvägen 9

Välkommen till en kväll med Johan Ehrenberg! Johan är under hösten ute på en rikstäckande resa i sin Tesla. Vi hoppas så många som möjligt vill komma för att både lyssna, lära och diskutera kring denna omställning vi nu står inför. Det som krävs av oss alla vad gäller energi, ekonomi, vad det är som tar sån tid och hur vi går vidare från där vi står nu. Frågor som är minst lika viktiga på lokal nivå som på nationell.

 

Kvällsföredraget ser på ett ungefär ut som följer:

 • 40 år har gått! Ja ETC fyller 40 år men vad hände egentligen under de här åren? Utifrån sin nya bok ”Falska minnen” tar Johan upp fyra grundförändringar som skapat problemen vi står inför.
 • Det onödiga klimathotet. Vad består det egentligen av och varför får det fortsätta och vad är medias berättelse egentligen?
 • ALLSÅNG!
 • Visst kan solen rädda världen och din stad, men hur?
 • Hur finansierar vi en omställning lokalt och ändrar politiken?

Efter mötet finns möjlighet att bilda egna studiecirklar och/eller arbetsgrupper i fyra delar:

- Tidningsförening för en lokal ETC-tidning
- Starta upp en lokal solcellspark
- Börja växthusodla à la ETC Tomat
- Bilda en grupp för integration och klimatsmarta hyreshus

Jonas Sjöstedt besökte Lerum

Posted on | oktober 22, 2015 | No Comments

Måndagen den 12 oktober hade vår partiförening bjudit in Jonas Sjöstedt till ett allmänt möte. Det ägde rum i Torpskolans aula och ett 60-tal personer kom, bland dem vänsterpartister från Alingsås, Partille och givetvis också från Lerum, samt andra intresserade oavsett partifärg. Mötet inleddes med sång och musik av tre riktigt duktiga jazzmusiker.

Jonas berättade på sitt vanliga otvungna och engarerande sätt vad den politik som vi står för innebär, samt vad vi i förhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fått igenom i budgetfrågorna. Efter Jonas tal ställdes frågor och många var imponerade av hans kunnighet inom så många områden.

Dagen efter träffade han gymnasieeleverna i Dergårdsgymnasiet.
Mötet inleddes i en klass, som hade fått som uppgift att arbeta med konflikthantering och eleverna ställde mycket bra frågor till Jonas om detta aktuella ämne. Därefter var det ett möte med ett hundratal gymnasieelever, som läste samhällskunskap. Jonas inledde mötet med att berätta om Vänsterpartiets politik och därefter kunde eleverna ställa frågor. Vilket de också gjorde och det var imponerande hur väl de satt sig in i vår politik och det politiska klimatet.

Lerums tidning var tydligen också imponerad, för de gav oss en helsida. Read more

Moderaternas retorik om lärartätheten i Lerum

Posted on | september 11, 2014 | No Comments

Det finns inga genvägar längre! Det måste helt enkelt till mer resurser i skolan för att den ska bli bättre, men vårt nuvarande kommunalråd Henrik Ripa (m) anser (sagt på FILK:s debatt) ”Den politiker som inte tror att man kan spara mera i verksamheten ska inte vara politiker”. Så tänker moderaterna om skolan!

Sök på LT på nätet under ordet ”Lärartäthet” och läs det som Anna-Lena Holberg, Svante Karlsson och andra moderater skrivit de senaste 4 åren. Här kommer ett axplock:

 • ”Lärartäthet och resurser har inte något samband” (3/6 2010)
 • ”Lerum har genomsnittlig lärartäthet i jämförelse med jämförbara förortskommuner”, detta påstående upprepas flera gånger som ett mantra.
 • ” När FILK skriver att Lerums skolor ligger på 289:e plats när det gäller lärartäthet är detta hämtat från Lärarförbundets ranking och har inget med officiell statistik att göra.”, 3/5 2012
 • ”I grundskolan är det svårt att dra slutsatser utifrån antal elever per lärare eftersom skolorna lägger upp sitt arbetssätt på så olika sätt och med olika gruppkonstellationer” 4/4 2013

För att sammanfatta: Moderaterna anser att FILK har fel. På söndag är det val: Ni kan välja om ni vill att Lerum ska styras av moderaterna – som vägrar tro på eller lyssna på det ni säger.

 

Magnus Pettersson
Vänsterpartiet i Lerum

Fyra prioriteringar inför en ny regering

Posted on | september 11, 2014 | No Comments

Jonas Sjöstedt presenterade idag fyra utav de prioriteringar Vänsterpartiet kommer att ha i en ny regering. Precis som tidigare är frågan om vinster i välfärden central, men Vänsterpartiet vill påverka på alla områden och presenterar nu tre nya prioriteringar.

– Något av det allra viktigaste vi vill ta tag i efter valet är att komma till rätta med inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Och det råder ingen brist på saker att göra här. Det handlar bland annat om en bättre sjukförsäkring, individualiserad föräldraförsäkring och att börja ta bort skatteklyftan för de pensionärer som tjänar minst. Det är en feministisk politik som skulle få stor effekt. Under åren med Reinfeldt har skillnaden i inkomst ökat med hela 50 procent, sa Jonas Sjöstedt.

keep looking »
 • SOCIALISM & FEMINISM

  I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

  Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

  I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.