Vänsterpartiet Lerum

Ge de unga en chans, Reinfeldt!

Posted on | februari 10, 2012 | No Comments

Fredrik Reinfeldt är sannerligen överraskningarnas man. I en tid då ungdomsarbetslösheten når rekordhöga siffror, lanserar statsministern ett förslag om att svenska folket bör jobba till 75 års ålder. Det är inte bara ett slag i ansiktet på alla de, exempelvis hårt arbetande inom vård och omsorg, som redan idag är utslitna långt innan nuvarande pensionsålder. Det är också ett hån mot alla de ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Reinfeldt menar att vi måste jobba längre, för att ha råd att upprätthålla en hög levnadsstandard. Med ett försvagat system, där pensionspengar spekuleras bort på börsen och pensionärer tvingas skatta mer än arbetstagare, kan det förstås vara lockande att arbeta längre än till 65 års ålder. Frågan är emellertid för vilka grupper detta är möjligt. Knappast för undersköterskan som slitit med tunga lyft i äldreomsorgen i trettio års tid.

Forskning visar att hälsa och livslängd kan kopplas samman med en persons utbildningsnivå. Den som har akademiska studier i bagaget, och därmed ett troligtvis betydligt mer varierande och fysiskt enkelt arbete, lever längre och blir friskare. För den här gruppen innebär det inte något direkt problem att arbeta några extra år. De som haft tunga, lågavlönade yrken däremot, kommer tvingas ta en tidigare pension och klara sig på knappa resurser. Så vill Fredrik Reinfeldt befästa och förstärka klasskillnaderna intill döddagar!

Oavsett om man orkar eller ej, om man har ett meningsfullt och roligt arbete eller ej, måste vi ändå fråga oss om Reinfelds förslag är rimligt. Borde det inte vara mer samhällsnyttigt att ge ungdomar en chans att komma in på arbetsmarknaden och äldre en välförtjänt vila efter ett långt yrkesliv?

Ida Legnemark, distriktsordförande (V) Älvsborg

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.