Vänsterpartiet Lerum

Motion om två politikerförord

Posted on | februari 24, 2012 | No Comments

De kommunala årsredovisningarna har uppnått en allt högre kvalitet de senaste åren. Detta gäller både den innehållsmässiga informationen, men inte minst också den grafiska utformningen och ambitionen att lättfattat förklara ibland komplicerade förhållanden och samband.

Forskning har dock visat att politikerförorden, även i kommuner med mycket svaga nyckeltal, i många fall tenderar att försköna den ekonomiska utvecklingen. Eftersom politikerförordet är skrivet av kommunstyrelsens ordförande, finns det en uppenbar risk att det uteslutande blir den politiska majoritetens verklighetsbeskrivning som slår igenom.

Ur ett ansvarsutkrävandeperspektiv är den kommunala årsredovisningen kanske det allra viktigaste enskilda dokumentet som produceras. Lägg då också till att många som läser redovisningen sannolikt fokuserar på det i löpande text förmedlade innehållet. Politikerförordet som dessutom återfinns i början av årsredovisningen får därmed en politisk påverkan på ansvarsutkrävandet.

Många kommuner har tagit hänsyn till detta och låter även minoriteten komma till tals genom ett förord av oppositionsrådet. På så sätt förmedlas en mer nyanserad bild kommunens verksamhet, ställning och resultat.

Vänsterpartiet föreslår därför att Lerums kommun i kommande årsredovisningar publicerar två politikerförord. Ett från kommunstyrelsens ordförande och ett från oppositionen.

Björn Jägesten

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.