Vänsterpartiet Lerum

Öppet brev till Anna-Lena Holberg

Posted on | februari 21, 2012 | No Comments

När städningen av kommunens lokaler skulle upphandlas sa vi nej. Vi var bl.a. kritiska till att samordningsvinsterna gällande elevomsorgen som funnits med egen personal inte skulle kunna upprätthållas.

Nu har vi nåtts av följande rapporter: Avsevärt kortare tid än tidigare ägnas åt städningen, papperskorgar töms inte och soppåsar svämmar över, golven är smutsiga och skräpiga, bänkytor är inte avtorkade, personal flyttas mellan olika enheter, högskoleutbildad skolpersonal får ägna tid åt städning och arbetsledning av städare.

Detta är en oacceptabel arbetsmiljö för kommunens och entreprenörens anställda. Värst är den hälsorisk det innebär för våra barn. Förskolebarnen väljer inte själva, det gör deras föräldrar. Och lagen ger grundskolebarnen skolplikt. Vi vet att barn och ungdomar ofta undviker att använda skoltoaletter av hygieniska skäl. Många kan få livslånga problem av att hålla sig hela skoldagen. Vi oroar oss för att detta problem kommer att växa i vår kommun.

Anna-Lena Holberg, vad har du för kommentarer till detta?

 

Vänsterpartiet Lerums fullmäktigegrupp

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.