Vänsterpartiet Lerum

Bygg fler vackra höghus

Posted on | mars 3, 2012 | No Comments

Många uttalar sig mot höghus i Lerums kommun. Det finns gott om fördelar med att bygga på höjden! Lerum kommer att behöva bygga ett mycket stort antal bostäder under kommande åren, beroende på en prognosticerad befolkningstillväxt och inflyttning. Framför allt saknas mindre bostäder samt hyresrätter för ungdomar och äldre.

Lerum är inte en ö i havet utan vi har även ett medansvar för att regionens bostadsmarknad fungerar. Därför måste vi även fundera på hur vi på bästa sätt bygger bostäder och lokaler för framtiden.

Höga hus har många fördelar. I huvudsak handlar det om att markutnyttjandet kan minskas. Det öppnas möjligheter för närhet till service och arbeten, med affärslokaler och kontor på bottenplanen och bostäder ovanför detta. Eftersom höga hus leder till koncentration minskar transportbehoven både för de boende och övriga i kommunen. Några välplacerade, vackra, höga hus centralt innebär att det är enklare att lösa till exempel tillgänglighet med kollektivtrafik. Det är även enklare att effektivisera uppvärmningen – kanske kan man täcka en fasad med solceller!
Men framför allt: Eftersom höga hus tar mindre plats blir det mer mark över för till exempel rekreation och grönska. Om samma mängd bostäder ska byggas i form av utspridd bebyggelse kommer de gröna ytorna i kommunen att mer eller mindre försvinna.

Höga hus behöver inte betyda gråa miljonprograms-schabrak i prefabricerad betong – Detta tror vi inte att någon vill ha. Betrakta istället Läppstiftet, Gothia Towers, Turning Torso, högskolan i Halmstad eller Ortdrivaren i Kiruna. De är vackra, höga hus som satt sina orter på kartan.

Tänk er i att man närmar sig Lerum, Floda eller Gråbo och möts av en tjusig skyline som syns och märks! Här är vi! Låt några välplacerade, snygga, höga hus vara med och lyfta Lerums identitet och varumärke!

Magnus Pettersson

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.