Vänsterpartiet Lerum

Företagare och vänsterpartist

Posted on | september 9, 2014 | No Comments

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk för företagare i Vänsterpartiet, Företagsam vänster. Nätverket bildades för att det visade sig finnas många i partiet som är verksamma egenföretagare i diverse branscher. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för våra företag och våra affärsidéer, men vi vill samtidigt ha ett samhälle baserat på de goda principer som Vänsterpartiet står för.

Som företagare förutsätts du stödja högerns politik. Du förutsätts tycka om RUT-avdrag och skattesänkningar och du förutsätts tycka illa om facket. Men bara för att vi utvecklat en affärsidé betyder det inte att vi inte vill ha en fungerande skola i ett samhälle som bygger på solidaritet, gemenskap, jämlikhet och minskade klyftor. Varför skulle vi ändra åsikt bara för att vi väljer att försörja oss som företagare.

I Vänsterpartiets Sverige finns gott om plats för företagare. Små och medelstora företag skapar nya arbetstillfällen. Vi är viktiga för att finansiera vår gemensamma välfärd och för att få landsbygden att leva. Med ett starkt och väl fungerande samhälle kommer fler livskraftiga företag att kunna skapas och genom att slå vakt om kollektivavtal och gott samarbete med fackliga organisationer kan vi som företagare skapa en god försörjning både åt oss själva och åt våra anställda. På så sätt kan vi vara med och bygga landets ekonomi.

De viktigaste åtgärderna för oss företagare med hjärtat till vänster är en fungerande infrastruktur och ett fungerande samhälle. Vi vill kunna lita på skola och omsorg så att fler entreprenörer törs ta steget att testa företagandets villkor. Utan fungerande skola kommer det inte att startas livskraftiga företag. Vi menar också att det i dagens samhälle talas för mycket om sänkta arbetsgivaravgifter och för lite om bristen på socialt skyddsnät för oss småföretagare. Detta trots att två av tre småföretagare faktiskt är missnöjda med de statligt finansierade sociala skyddsnät som finns för småföretagare.

En förbättring av de offentligt finansierade skyddssystemen skulle få fler att starta eget. De regelförenklingar som så ofta upprepas i debatten spelar förvisso roll för oss småföretagare, men viktigare är att känna trygghet. När det gäller nystartade företag är ett av de största hindren rädslan för att inte ha tillräckliga inkomster under företagets uppstartsfas. Att man dessutom hamnar utanför det ekonomiska skyddsnätet gör det inte mer attraktivt att våga prova att starta företag.

Vi småföretagare måste också kunna känna trygghet vid sjukdom och föräldraledighet. Det måste vara möjligt att kombinera företagande med föräldraskap och det måste likaså vara möjligt att bli sjuk utan att företaget kollapsar. Vi vänsterpartister vill ha ett socialförsäkringssystem där människor som driver eget företag inte har sämre villkor än anställda. Vi vill ta bort det betungande sjuklöneansvaret de två första veckorna för alla företag med upp till tio anställda. Vi vill helt enkelt skapa bättre förutsättningar och ökad trygghet för alla Sveriges småföretagare.

Nu är det snart val igen. Du som är företagare bör du ställa dig frågan hur du vill att samhället ska se ut och utvecklas. Vill du ha ett samhälle byggt på solidaritet och gemenskap. Tycker du att jämlikhet och alla människors lika värde är viktigt och vill du ha en fungerande offentlig verksamhet. Vill du fokusera på trygghet istället för skatter.

Då ska du veta att Vänsterpartiet är ett parti för dig!

 

Magnus Pettersson, Vänsterpartiet i Lerum

Läs även Magnus svar i Företagarnas valduell.

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.