Vänsterpartiet Lerum

Moderaternas retorik om lärartätheten i Lerum

Posted on | september 11, 2014 | No Comments

Det finns inga genvägar längre! Det måste helt enkelt till mer resurser i skolan för att den ska bli bättre, men vårt nuvarande kommunalråd Henrik Ripa (m) anser (sagt på FILK:s debatt) ”Den politiker som inte tror att man kan spara mera i verksamheten ska inte vara politiker”. Så tänker moderaterna om skolan!

Sök på LT på nätet under ordet ”Lärartäthet” och läs det som Anna-Lena Holberg, Svante Karlsson och andra moderater skrivit de senaste 4 åren. Här kommer ett axplock:

 • ”Lärartäthet och resurser har inte något samband” (3/6 2010)
 • ”Lerum har genomsnittlig lärartäthet i jämförelse med jämförbara förortskommuner”, detta påstående upprepas flera gånger som ett mantra.
 • ” När FILK skriver att Lerums skolor ligger på 289:e plats när det gäller lärartäthet är detta hämtat från Lärarförbundets ranking och har inget med officiell statistik att göra.”, 3/5 2012
 • ”I grundskolan är det svårt att dra slutsatser utifrån antal elever per lärare eftersom skolorna lägger upp sitt arbetssätt på så olika sätt och med olika gruppkonstellationer” 4/4 2013

För att sammanfatta: Moderaterna anser att FILK har fel. På söndag är det val: Ni kan välja om ni vill att Lerum ska styras av moderaterna – som vägrar tro på eller lyssna på det ni säger.

 

Magnus Pettersson
Vänsterpartiet i Lerum

Comments

Leave a Reply

 • SOCIALISM & FEMINISM

  I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

  Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

  I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.