Vänsterpartiet Lerum

En trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum?

Posted on | februari 9, 2018 | No Comments

Socialminister Annika Strandhäll har nyligen presenterat ett nytt program ”för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum”, där hon ställer några vettiga krav på försäkringskassan för att den ska ge människor det stöd det behöver på ett vettigt sätt.

Men – det största problemet är kvar. Regeringen har föreskrivit att det genomsnittliga sjukpenningtalet också i fortsättningen inte ska överstiga 9 dagar per år. Det vill säga att det inte är människors rättmätiga behov av att vara hemma på grund av sjukdom som ska styra, utan statens behov av att en begränsad budget hålls.

Och detta har fått och kommer att fortsätta få många obehagliga konsekvenser:

Trycket på försäkringskassan att avslå ett stort antal ansökningar om sjukpenning är starkt. Det leder till att många av cheferna återkommande understryker detta för de anställda. Många anställda reagerar starkt, bland annat i media, oftast anonymt av uttalad rädsla för repressalier. (Vilket säger något om förhållandena på våra gemensamt ägda arbetsplatser!) På flera ställen belönas de som ger många avslag, bland annat vad gäller löner och andra förmåner. Avslagssiffrorna för de anställda offentliggörs regelbundet.

Vidare granskas sjukintygen noggrant. Tjänstepersoner som inte har läkarutbildning slår rutinmässigt i manualer, där det står hur lång sjukskrivningen bör vara för en viss sjukdom. Och avslår ansökan om sjukintyget inte stämmer med manualen. Utan att ta hänsyn till att sjukdomar och deras läkning skiftar mellan olika individer, och utan kontakt med den läkare som har träffat patienten. Är intyget inte avfattat exakt enligt anvisningarna, skickas det tillbaka. Missnöjet inom sjukvården med det här förfaringssättet är stort, personalgrupper protesterar. Men vad hjälper det!

Och i värsta fall blir den försäkrade utan medel för sitt uppehälle.

Dessa åtgärder tar lång, lång tid. Vilket innebär att det tar absurt lång tid för den försäkrade att få sina pengar. Att man har hyror och andra räkningar att betala tar man ingen hänsyn till. Den försäkrade får vara så god och kontakta hyresvärden och andra fordringsägare för att få uppskov, för många extremt ångestskapande och förödmjukande. Så var det mestadels inte för några decennier sedan, då kunde man räkna med att sjukpenningen kom i samma takt som lönen.

Sjukpenning är inget bidrag från myndigheterna, det är en försäkring vi betalar för genom våra skatter. Vilket annat försäkringsbolag skulle kunna bete sig på det här sättet utan konsekvenser? Nej, tyvärr, som det fungerar idag är det inte en en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum.

Varför är det på detta sättet? För att man vill få oss att tro att vi annars lever över våra tillgångar och måste genomföra ständiga besparingar. Trots att vi producerar dubbelt så mycket idag som för trettio-fyrtio år sedan. Men tyvärr, den ökningen har i huvudsak hamnat i de redan välbeställdas plånbäcker. Klyftorna ökar mer i Sverige än i nästa alla jämförbara länder.

Göran Leffler, 2018-02-06


 

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.