Vänsterpartiet Lerum

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA!

Posted on | februari 9, 2018 | No Comments

Sveriges femton rikaste familjer äger idag mer än 3500 miljarder kronor. Det är mer än tre gånger så mycket som hela den svenska statsbudgeten. Jämfört med 1980, då Sverige var ett betydligt mindre ojämlikt samhälle, har klyftan mellan fattiga och rika ökat enormt. Hur kunde det bli på detta viset?

Svaret är förstås: det är nyliberalismen. Det vill säga den ekonomiska politik som säger att det ska finnas så få begränsningar av konkurrensen som möjligt. Och det som begränsar konkurrensen är sådant som starka fackföreningar, trygghetsförsäkringar som säkrar en rimlig levnadsstandard även i svåra livssituationer, överförande av samhällets stödfunktioner som sjukvård, åldringsvård och skolor till privata företag – ett riktigt arbete är ju ett som någon annan kan tjäna pengar på. Allt detta för att öka vinsterna för företagen och försvaga samhällets förmåga att verka för allas bästa.

Det började med Feldt, Palme och Persson, och fortsatte framför allt med Reinfeldt och Borg. Reinfeldts bok Det sovande folket är bland det mest nedvärderande man kan läsa. Den går ut på att alla bidrag som vräks ut över medborgarna gör dem slappa, slöa och likgiltiga, de utnyttjar bidragen med alla medel och tar inget som helst ansvar för samhället, det är samhället som ska göra allt för dem.

Därför måste politiken utformas så att de sovande väcks och jagas upp från sofforna, de får ju inte tro att allvarliga sjukdomar är ett hinder för att arbeta eller att arbetslöshetsunderstödet ska likna den tidigare inkomsten någorlunda.

Nä, den nyliberala politiken går ut på att hjälpa företagen att växa och göra allt större vinster. Tanken är att om de rika blir rikare, så kommer rikedomen att sippra ner också till dem längre ner i samhällspyramiden. Den teorin framförs på allvar men är grundligt motbevisad! Däremot är det klarlagt att ju mer jämlikt ett samhälle är, dess bättre mår och fungerar människorna.

Alltså: en politik som är bra för vanligt folk behöver inriktas på att grundtryggheten ska finnas för alla, att arbetstagarnas möjlighet att hävda sin rätt återtas och att de viktigaste samhällsfunktionerna som skola, vård och omsorg sköts av det allmänna. Det är ju inte rimligt att nedskärningar år efter år ses som nödvändiga, samtidigt som Sverige är dubbelt så rikt som det var 1978! (Sedan är det ju en annan sak att det som sköts illa av det allmänna måste analyseras och åtgärdas, inget blir ju automatiskt bättre bara för att det sköts av samhället, lika lite som att all privat verksamhet är kass.)

Och socialdemokraterna behöver vara med på det tåget!

Göran Leffler

2017-12-05

—————-

 

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.