Vänsterpartiet Lerum

EU ett vänsterprojekt ?

Posted on | februari 9, 2018 | No Comments

Lite generaliserat så har den svenska vänstern varit emot svenskt medlemskap i EU medan högern varit för. Socialdemokraterna har också hela tiden varit för ett medlemskap, även om en och annan tung s-politiker varit emot eller mycket tveksam.

Varför har det varit så kan man undra? Jo en förklaring är att vänstern sett EU som ett nyliberalt stormaktsbygge medan högern sett EU som ett sätt att bryta socialdemokratins dominans i svensk politik.

I EU:s nyliberala stormaktsbygge har det naturligtvis uppstått ”problem”:  Ökande arbetslöshet, större inkomst- och förmögenhetsklyftor, de sämst lottade från de fattigaste nyliberalt styrda länderna (Rumänien m.fl. ) reser runt i Europa och försörjer  sig på tiggeri och daglönejobb. EU:s bejakande av och deltagande i militära lösningar  på konflikter har bidragit till stora flyktingströmmar som spätt på sociala konflikter i många EU-länder.

Många EU-politiker i politikens mitt har så sakteliga börjat inse att detta inte är en långsiktigt hållbar politik. EU kommer att slitas sönder om inte det sociala kittet i samhället fungerar. Därför dök tanken på ett socialt toppmöte upp på agendan, först tänkt för länderna i eurozonen men så blev Sverige inbjudet och Lövén bad då att få arrangera mötet vilket han också fick.

EU-ledarnas tankar på schysstare arbetsvillkor, rätten till en bra utbildning m.m. får ju naturligtvis svensk borgerlighet att protestera högljutt. I tidningar kan vi nu läsa hur moderater, företrädare för Timbro, Annie Lööf m.fl. går till storms mot EU:s funderingar. Detta är ju fullt logiskt eftersom man i många avseenden varit emot det svenska välfärdsbygget och då vill man ju inte se något liknande i EU.

I GP 17/11 försöker Annie Lööf argumentera emot en social dimension i EU med argumentet att  det skulle äventyra den svenska välfärden. Men Annie du ska inte behöva kämpa ensam mot eventuella försämringar av den svenska modellen. Den svenska vänstern kommer att hjälpa till med att försvara svensk välfärd och om möjligt återställa det som förstörts de senaste 25 åren.

Ingmar Rahm

2017-11-05

 

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.