Vänsterpartiet Lerum

Välkommen till årsmöte

Posted on | februari 18, 2018 | No Comments

Välkommen till årsmöte med
Lerumsvänstern!
Måndagen den 26 februari 2018
Kl 19.00
Villa Pomona, Pomonavägen 10 (Brunt trähus)
Varmt välkommen till Vänsterpartiet Lerums årsmöte! Ett perfekt tillfälle för alla
medlemmar att tillsammans bestämma den politiska och organisatoriska inriktningen
under det kommande året.
Förra valet fick vi 1.426 röster i vår kommun. Vårt medlemsantal har vuxit sedan förra
valet. Allt pekar på ett bättre valresultat i det kommande valet. Nu behövs alla krafter för att
ta hand om det goda valresultat vi förväntar oss.
Utöver sedvanliga dagordningspunkter som verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och
val av styrelse, kommer vi även att fastställa Vänsterpartiets lista till valet av
kommunfullmäktige samt planera inför årets valrörelse.
Självklart bjuds det på något gott att äta dagen till ära.
Hör gärna av dig om du har några frågor!
Ring Anita 070 1710572

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.