Vänsterpartiet Lerum

KÄRNKRAFT RÄDDAR INTE KLIMATET

Posted on | maj 20, 2019 | No Comments

Alla borgerliga partier utom C vill bygga ny kärnkraft i Sverige. Enligt M, KD, SD och L behövs ny kärnkraft för att rädda klimatet.

Det är en gåta att partier som kallar sig marknadsliberala vill satsa på ett energislag som inte kan byggas utan kraftiga statliga subventioner. Sverige har en energiöverenskommelse som bl.a. innebär att de olika kraftslagen ska bära sina egna kostnader. Bra!Det finns ingen marknadsaktör som villbygga ny kärnkraft. Marknaden idag bygger vindkraft motsvarande nästan ett halvt kärnkraftverk per år.

Enligt Energimyndigheten är det fullt möjligt att få ett fungerande, 100% förnybart elsystem till 2040. Förnybart innebär både fossilfritt och utan kärnkraft.

Myndigheten har tagit fram flera möjliga scenarier för detta. En del debattörer försöker skrämmas med att det blir effektbrist i ett förnybart system. Alltså vad gör vi när det inte blåser? Energimyndigheten har naturligtvis med möjliga lösningar på det problemet i sina analyser.

Kärnkraftsförespråkarnas åsikt om att kärnkraften behövs saknar grund.

Förnyelsen av vårt energisystem pågår och kommer att fortsätta. Vi kommer att få se en del nya tekniska lösningar framöver. Det kommer att byggas mer kraftvärme (fjärrvärme som också producerar el), effektutbyggnader i vattenkraften (pågår för fullt), vi kommer att få ett smartare elnät med mer avancerad styrning för flexiblare efterfrågan, olika lagringsmöjligheter i batterier, pumpkraftverk och vätgas. Något stort behov av lagring kommer det inte att bli eftersom vi är lyckligt lottade med mycket vattenkraft som räcker långt för att balansera effekten. För enstaka dagar med stort effektbehov kan gasturbiner drivna av t.ex. biogas användas.

Ingmar Rahm, ersättare i kommunstyrelsen för V

Comments

Leave a Reply

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.