Vänsterpartiet Lerum

Företagare och vänsterpartist

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk för företagare i Vänsterpartiet, Företagsam vänster. Nätverket bildades för att det visade sig finnas många i partiet som är verksamma egenföretagare i diverse branscher. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för våra företag och våra affärsidéer, men vi vill samtidigt ha ett samhälle baserat på [...]

Inlägg i fullmäktiges framtidsdiskussion

Idag tvingas många unga flytta från kommunen för att få ett eget första boende. På så sätt missar vi en stor grupp människor som både vill och kan bidra till ett mer vitalt, nytänkande och samhällsekonomiskt effektivt Lerum. Ett mer varierat utbud av olika boendeformer än vad som är fallet idag skulle kunna få många [...]

Ge de unga en chans, Reinfeldt!

Fredrik Reinfeldt är sannerligen överraskningarnas man. I en tid då ungdomsarbetslösheten når rekordhöga siffror, lanserar statsministern ett förslag om att svenska folket bör jobba till 75 års ålder. Det är inte bara ett slag i ansiktet på alla de, exempelvis hårt arbetande inom vård och omsorg, som redan idag är utslitna långt innan nuvarande pensionsålder. [...]

Tid för kortare arbetstid

Vänsterpartiet vill sätta upp kortare arbetstid på den politiska dagordningen igen. Det finns ingen naturlag som säger att vi ska arbeta 40 timmar per vecka. Vinster och produktivitetsökningar kan växlas in i kortare arbetstid. Det är inget nytt. Så har tidigare arbetstidsförkortningar genomförts. Många kollektivavtal har redan ett lägre heltidsmått än lagens 40 timmar. De [...]

Förbjud bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen har ökat kraftigt de senaste åren. Det handlar inte om att en ny bransch växt fram, utan om arbeten med sämre villkor. Uthyrda har lägre lön, råkar oftare ut för arbetsolyckor och har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet än andra. Fler och fler, särskilt unga, är i brist på annat arbete hänvisade till [...]

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.