Vänsterpartiet Lerum

KALENDARIUM

Mötesplan 2020

Möten hålls, om inget annat anges, på Villa Pomona (Pomonavägen 10) i Lerum och är öppna för samtliga medlemmar och sympatisörer.

 • Tisdag 8 september – Partimöte kl. 18.30
 • Måndag 21 september – Styrelsemöte kl. 18.30 Inställt, skjuts upp till
 • Måndag 28 september – Styrelsemöte kl. 18.30
 • Tisdag 13 oktober – Partimöte kl. 18.30
 • Måndag 26 oktober – Styrelsemöte kl. 18.30 Inställt
 • Tisdag 10 november – Partimöte kl. 18.30
 • Måndag 23 november – Styrelsemöte 18.30
 • Tisdag 8 december – Partimöte kl. 18.30

 • SOCIALISM & FEMINISM

  I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

  Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

  I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.