Vänsterpartiet Lerum

KALENDARIUM

Mötesplan 2019

Samtliga möten hålls på Villa Pomona, Pomonavägen 10, i Lerum. Vanligen alltid måndagar tio dagar före kommunfullmäktiges sammanträde, och därutöver möten i andra frågor

Månd 14 jan 19.00

Månd 18 feb 19.00

Onsdag 20 feb 18.30    Fem timmars arbetsdag-gruppen

Måndag 25 feb 18.30   Styrelsemöte, inför  årsmötet

Tisdag 5 mars 18.00   Miljögruppen

Måndag 11 mars 19.00 bl a inför kommunfullmäktige

Måndag 18 mars 18.00 Årsmöte, med föredrag av Gertrud Ingelman.

Onsdag 20 mars 18.00 i Lerums församlingshem, Kantor Edgrens väg 4. Initiativet till försvar av demokratin.

Måndag 15 april 18.30 Arne Hellmark om att använda sociala medier

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.