Vänsterpartiet Lerum

KALENDARIUM

 

Mötesplan 2018

Samtliga möten hålls på Villa Pomona, Pomonavägen 10, i Lerum. Vanligen måndagar tio dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

Tisdag 16 jan kl 19

Måndag 12 feb 18.30

Måndag 26 feb årsmöte 19.00

Måndag 12 mars 19.00

Måndag 19 mars 19.00 Listan för kommunfullmäktigevalet fastställs

Torsdag 12 april 19.00 om det kommunalpolitiska programmet

Måndag 16 april 19.00

Lördag 5 maj 11.00 – 12.00 om lokal valplattform

Måndag 14 maj 19.00

Onsdag 30 maj 19.00. Besök av distriktets ombudsman Lisa Ahlqvist samt valombudsman Arne Hellmark

Måndag 11/6 partimöte 19.00

Onsdag 20/6 kl 17-19 häng med vänstern-picknick på Pomona. Därefter 19.00 partimöte

Tisdag 3/7 partimöte 19.00

Fredag 13/7 häng med vänstern i Tollered

Mån 6/8 kl. 19.00, partimöte på Pomonavägen

Lör 11/8 kl. 11 – 13 Torgmöte i Floda

Lör 11/8 Från kl. 16 Valupptaktsfest i Ladan hos Lena & Ulf i Oryd

Lör 18/8 kl 11 – 13 Torgmöte i Lerum och Floda

Onsd 22/8 kl 18 Partimöte på Pomonavägen

Lör 25/8 kl 11 – 13 Torgmöte i Lerum

Vecka 35 Aktivitet vid pendeltågen

Lör 1/9 kl 10-14 Torgmöte Sjöviksdagen

Vecka 36 Aktivitet vid pendeltågen

Lör 8/9 kl 11 – 13 Torgmöte i Gråbo

Sön 9/9 Val, samt valvaka hos Anna

Mån 17/9 kl 18.00 Partimöte på Pomonavägen

Tors 20/9 kl 18.30 Partimöte på Pomonavägen: eftervalstal av Jonas

Sjöstedt

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.