Vänsterpartiet Lerum

Förbjud bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen har ökat kraftigt de senaste åren. Det handlar inte om att en ny bransch växt fram, utan om arbeten med sämre villkor. Uthyrda har lägre lön, råkar oftare ut för arbetsolyckor och har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet än andra. Fler och fler, särskilt unga, är i brist på annat arbete hänvisade till […]

BEKÄMPA BARNFATTIGDOMEN 15 MAJ

Enligt Rädda Barnen lever ca 220 000 barn i Sverige i fattiga familjer, detta trots att vårt land är rikare än någonsin – den rikaste tiondelen av barnfamiljerna skulle ha råd att försörja tre familjer på sina inkomster. I en undersökning som organisationen Majblomman lät utföra 2008 uppgav fyra av tio tillfrågade föräldrar att de […]

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.