Vänsterpartiet Lerum

Första maj 2020

Posted on | april 28, 2020 | Kommentarer inaktiverade för Första maj 2020

I år kan vi inte mötas men vi kan ändå vara tillsammans. 

Den kris vi, sedan några månader tillbaka, befinner oss i har gjort det väldigt tydligt att behovet jämlik och solidarisk välfärdspolitik är högaktuellt. Vi läser om otrygga arbetsförhållanden, skenande arbetslöshet och en avreglerad apoteksmarknad som lämnar hyllor tomma på viktig medicin. Mitt i pågående kris lägger regeringspartierna tillsammans med C och L fram sitt förslag om marknadshyror. Ett förslag som skulle innebära höjda hyror och ökad trångboddhet. Samtidigt som en stor andel av befolkningen oroar sig över arbetslöshet och att klara nuvarande hyra och den starkaste rekommendationen för att minska smittspridning är att hålla avstånd till andra människor. 

Vänsterpartister runt om i landet samlas i år på 1:a maj under parollen ”Trygga jobb – råd att bo”, något som blir extra viktigt i kristider. 
Årets firande är digitalt och låter oss alla tillsammans ta del av samma musik och talare. Firandet startar klockan 12.00 på Vänsterpartiets Facebook-sida. Program och hålltider hittar du om du följer länken här: Vänsterpartiets digitala första maj-sändning Du behöver inte ha ett eget Facebook-konto för att ta del av sändningen.

Låt alla få veta att du firar genom att hänga något rött från ditt fönster eller balkong. Ta en bild och lägg ut det i sociala medier med taggen #hängrött och prata med dina vänner och grannar om att göra samma sak. Tillsammans är vi starkare. 


Valplattform EU-valet

Posted on | maj 2, 2019 | Kommentarer inaktiverade för Valplattform EU-valet

Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen. En verklig motkraft mot de nyliberala och rasistiska krafterna i Europa kommer från vänster. Vi lever i en allvarlig tid, men det finns också mycket hopp. Tillsammans med andra vänsterpartier i Europa föreslår vi i Vänsterpartiet en väg framåt för ett samarbete för social rättvisa och en kraftfull miljö- och klimatpolitik.

Lyssna på Vänsterpartiets valplattform här…
Ladda ned Vänsterpartiets valplattform i sin helhet här…
Ladda ned Vänsterpartiets valplattform på lättläst svenska här…

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Posted on | augusti 22, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Våra kandidater till kommunfullmäktige

Från vänster: Sanna Engelbrektsson, Göran Leffler, Lena Hansson, Anna Eriksson, Ingmar Rahm, Anette Holgersson och Anita Forsberg

 

 

 

 

Vänsterpartiets valplattform ’18

Posted on | augusti 1, 2018 | Kommentarer inaktiverade för Vänsterpartiets valplattform ’18

Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få som får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån alla oss andra. Ojämlikheten är vår tids gissel, men de andra partierna står utan konkret politik – eller driver en politik som direkt ökar klyftorna.

Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Valplattformen innehåller konkreta reformer för att göra Sverige till världens mest jämlika land. Bland dem finns en miljonärsskatt för rättvisare fördelning, sex timmars arbetsdag för att alla ska orka jobba fram till pensionen och satsningar på den glesbygd och de förorter som förlorat jobb och offentlig service.

Läs eller lyssna på hela valplattformen på https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiets-valplattform-2018/

 

Johan Ehrenberg på turné 11 oktober

Posted on | september 29, 2016 | Kommentarer inaktiverade för Johan Ehrenberg på turné 11 oktober

11 oktober
18.30-20.30
Dergårdsteatern
Alingsåsvägen 9

Välkommen till en kväll med Johan Ehrenberg! Johan är under hösten ute på en rikstäckande resa i sin Tesla. Vi hoppas så många som möjligt vill komma för att både lyssna, lära och diskutera kring denna omställning vi nu står inför. Det som krävs av oss alla vad gäller energi, ekonomi, vad det är som tar sån tid och hur vi går vidare från där vi står nu. Frågor som är minst lika viktiga på lokal nivå som på nationell.

 

Kvällsföredraget ser på ett ungefär ut som följer:

 • 40 år har gått! Ja ETC fyller 40 år men vad hände egentligen under de här åren? Utifrån sin nya bok ”Falska minnen” tar Johan upp fyra grundförändringar som skapat problemen vi står inför.
 • Det onödiga klimathotet. Vad består det egentligen av och varför får det fortsätta och vad är medias berättelse egentligen?
 • ALLSÅNG!
 • Visst kan solen rädda världen och din stad, men hur?
 • Hur finansierar vi en omställning lokalt och ändrar politiken?

Efter mötet finns möjlighet att bilda egna studiecirklar och/eller arbetsgrupper i fyra delar:

– Tidningsförening för en lokal ETC-tidning
– Starta upp en lokal solcellspark
– Börja växthusodla à la ETC Tomat
– Bilda en grupp för integration och klimatsmarta hyreshus

Jonas Sjöstedt besökte Lerum

Posted on | oktober 22, 2015 | Kommentarer inaktiverade för Jonas Sjöstedt besökte Lerum

Måndagen den 12 oktober hade vår partiförening bjudit in Jonas Sjöstedt till ett allmänt möte. Det ägde rum i Torpskolans aula och ett 60-tal personer kom, bland dem vänsterpartister från Alingsås, Partille och givetvis också från Lerum, samt andra intresserade oavsett partifärg. Mötet inleddes med sång och musik av tre riktigt duktiga jazzmusiker.

Jonas berättade på sitt vanliga otvungna och engarerande sätt vad den politik som vi står för innebär, samt vad vi i förhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fått igenom i budgetfrågorna. Efter Jonas tal ställdes frågor och många var imponerade av hans kunnighet inom så många områden.

Dagen efter träffade han gymnasieeleverna i Dergårdsgymnasiet.
Mötet inleddes i en klass, som hade fått som uppgift att arbeta med konflikthantering och eleverna ställde mycket bra frågor till Jonas om detta aktuella ämne. Därefter var det ett möte med ett hundratal gymnasieelever, som läste samhällskunskap. Jonas inledde mötet med att berätta om Vänsterpartiets politik och därefter kunde eleverna ställa frågor. Vilket de också gjorde och det var imponerande hur väl de satt sig in i vår politik och det politiska klimatet.

Lerums tidning var tydligen också imponerad, för de gav oss en helsida. Läs mer

Vi vill förändra Lerum – på riktigt

Posted on | november 6, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Vi vill förändra Lerum – på riktigt

2014 är det val. Då kan vi tillsammans med dig börja förändra Lerum. Det måste bli slut på alla goda tankar som aldrig förverkligas, vi vill förändra Lerum – På riktig.

Ledande miljökommun – På riktigt
Vi vill att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun före 2025. Vi vill att Lerum ska bli ledande och ett föredöme på hållbar utveckling, inte bara miljö. Detta måste i så fall genomsyra all verksamhet och alla politiska beslut.
– Bygg ut stambanan och utöka kollektivtrafiken
– Utbyggnad koncentreras i nuvarande kommuncentra
– Kommunägda vindkraftverk

Skola i världsklass – På riktigt
Vi väljer själva vilken ambitionsnivå skolan i Lerum ska ha – Vi vill ha en skola i världsklass.
– Mål att ha lärartäthet på topp
– Kommunal skola som konkurrerar ut privata skolor
– Det ska inte göra skillnad vilken skola du går på
– Nej till skolor som drivs med vinstintresse

Växande kommun – På riktigt
Vår kommun kan, bör och ska växa. Vi behöver valfrihet i boende, arbete och handel – i vår kommun. För att detta ska ske måste kommunen arbeta mer och aktivare med utveckling, byggande och stadsplanering
– Bygg mer!
– Fler hyresrätter, kooperativa hyresrätter, bygg-gemenskaper.
– Underlätta för etablerande av företag, främst inom miljöteknik
– Inrätta en miljöteknisk företagspark

Frågor och svar om skolan

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Frågor och svar om skolan

För det första utgår vi i Vänsterpartiet från att utbildning är en rättighet som utgår från barnen. De har rätt till en likvärdig och bra utbildning oavsett vem de är, var de bor eller vilken socioekonomisk situation deras familj har. Av denna anledning är det mycket viktigt att skolan har alla resurser som krävs för att fånga upp, ta hand om och utbilda barnen. Alliansens ”lösning” med RUT-avdrag innebär en ökad orättvisa då barn som redan har studiemotiverade föräldrar med god ekonomi får en subvention som kanske hade kunnat användas bättre om den satsats på skolan som helhet istället. Mycket av det som tas upp i Lerums tidning är enligt vår uppfattning orsakat av kommunaliseringen av skolan. Vi ser en risk att barnens rätt till utbildning används som buffert för kommunens ekonomi. Skolan borde åter förstatligas för att garantera alla barn en likvärdig utbildning.

Lerums tidning: De flesta skolenheter gick back 2012, ingen får gå back i år. Vad kan det få för konsekvenser tror du?
Vänsterpartiet: Tyvärr kommer det att leda till sämre utbildning. Det kommer framför allt att drabba de svagare eleverna, de med svårigheter, de från studieovana hem eller de som mobbas. Studiemiljön kommer att försämras då färre ögon ser vad som sker i skolan och kan motverka kränkande behandling.

Lerums tidning: Vissa tolkar underskotten som att budgeten är fel – vilken är din tolkning?
Vänsterpartiet: Beslutade budgetar ska hållas – Men den nuvarande budgeten är för snålt satt och det påverkar kvaliteten. Skolledarna kan inte straffas för att de bara gör sina jobb enligt lagen när Alliansen inte ger dem tillräckliga resur ser.

Lerums tidning: Vad betyder kvalitet i skolan och vad får det kosta?
Vänsterpartiet: God kvalitet i skolan är en rättighet som utgår från barnens rätt till en bra utbildning. Det innebär att alla barn – oavsett bakgrund, ekonomiska förhållanden, kön, studievana i hemmet, handikapp – når sin fulla potential.  I en sönderbesparad skola kommer alltid de svagaste att drabbas. Skolan ger dessutom HELA utbildningen utan att ställa krav på föräldrarna eftersom detta skapar orättvisa beroende på föräldrarnas bakgrund. Skolans utjämnande uppdrag går helt förlorad då det enda som räknas är besparingar.

Lerums tidning: Skollagen kräver resurser till barn med särskilda behov – var ska de tas?
Vänsterpartiet: Budgeten ska vara så tilltagen att dessa resurser finns i budgeten. Skolan ska vara statlig för att garantera alla barn med särskilda behov de rättigheter de har.

Lerums tidning: Skolledarna är rädd att det blir svårt att rekrytera rektorer till Lerum i framtiden – håller du med?
Vänsterpartiet: Ja. Vem vill arbeta som pedagogisk ledare och bara ha som uppgift att spara sönder en god verksamhet – och dessutom riskera att straffas för det efteråt?

Lerums tidning: Lerum har lägst lärartäthet i landet – har vi inte råd med mer?
Vänsterpartiet: Vi har inte råd med låg lärartäthet! Barnen har rätt till betydligt mer och det är viktigt att slå hål på myten att lärartätheten inte spelar roll. Lerum har råd med mycket mer: Vi har en högutbildad befolkning som borde ställa högre krav och kommunens invånare har råd med bättre än detta. Ska vi undvika skattehöjningar så måste skattebasen ökas genom att fler personer kan bosätta sig i Lerum eller bo kvar sedan barnen blivit vuxna.

Lerums tidning: Finns det risk för kvalitén urholkas på verksamheten i förskola och skola när det viktigaste är att hålla budget?
Vänsterpartiet: Ja, Absolut.

Lerums tidning: Vad säger du och ditt parti till alla föräldrar som är oroliga för större barn- och elevgrupper?
Vänsterpartiet: Glöm inte vilka som styr Lerum idag när det är dags att rösta 2014.

Magnus Pettersson

Motion om whistleblower-funktion

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Motion om whistleblower-funktion

Whistleblowers (visslare) är personer som väljer att säga ifrån för att uppmärksamma och på så sätt motverka oegentligheter inom den egna organisationen, inte sällan utan att drabbas av olika former av repressalier. Först på senare tid har organisationer börjat utforma system för att skydda visslarna.

Inom privat sektor är funktionen inte helt ovanlig. Efter Enron-skandalen 2001 restes snabbt krav på större möjligheter för anställda att slå larm om oegentligheter på chefsnivå samt om förhållanden som kan innebära hot mot liv och hälsa.  Modellen fick snabbt spridning och tillämpas nu obligatorisk bland exempelvis bolag i USA.
I spåren av den stora mutskandalen blev Göteborgs Stad förra året första kommun i Sverige att inrätta en whistleblower-funktion. Numera kan alla anställda anonymt eller öppet vända sig till ett advokatkontor för vidare utredning av eventuella oegentligheter. Tanken från stadens sida är att informationen till den nya instansen främst bör beröra frågor kopplade till grövre oegentligheter så som mutbrott, förskingring eller andra tjänstefel som kan ge fängelsestraff, utförda av chefer eller andra nyckelpersoner.
Det finns inga skäl att anta att Lerums kommun skulle skilja sig mot alla andra större organisationer. Även i vår kommun finns naturligtvis en potentiell risk att anställda väljer att avstå från visslandet så länge anonymiteten inte kan säkerställas.
Björn Jägesten

Motion om kommunalt bostadsbolag

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Motion om kommunalt bostadsbolag

I Lerums kommun saknas valfrihet inom bostadsmarknaden. För den som vill ha en villa finns det gott om alternativ, men det saknas framför allt lägenheter samt mindre och billigare bostäder. Bristen finns bland bostadsrätter men framför allt hyresrätter och kooperativa hyresrätter. Samtidigt blöder Lerums kommun! Unga flyr Lerums kommun, 55+:are hittar inga alternativ till villan när barnen flyttat hemifrån. Och frånskilda – framför allt kvinnor – tvingas lämna kommunen enkelt för att lämpliga bostäder saknas.

Trots åratal av diskussioner och politisk vilja kommer vi ingen vart. Trots upprepade planer om större valfrihet i boendet byggs det i stort sett bara villor. Samtidigt prospekteras bostadshus som t.ex. Pärleporten som väcker mer ilska än glädje. Detta beror enligt vår uppfattning på att kommunen inte har någon kontroll eller styrsel på det som byggs. Föreslagna investeringar passar inte in i kommunens planer, hamnar lite ”här och där” och väcker en upprörd opinion i onödan. Så kan det inte fortsätta!

Vi föreslår därför att Lerums kommun återtar ledningen över bostadsbyggande och planering. Det mest effektiva sättet för denna ledning är att Lerums kommun bildar ett eget exploaterings- och bostadsbolag. Bolaget kommer att bygga enligt kommunens plan, genom förtätning av våra centra med hus som svarar mot invånarnas önskemål och behov. Genom kommunens styrning kan vi tillgodose behovet av hyresrätter, kooperativa hyresrätter och mindre lägenheter.

Magnus Pettersson

keep looking »
 • SOCIALISM & FEMINISM

  I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

  Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

  I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.