Vänsterpartiet Lerum

Välkommen!

Posted on | mars 13, 2011 | Kommentarer inaktiverade för Välkommen!

Välkommen till Vänsterpartiet Lerums nya hemsida. Inom en snar framtid kommer det fyllas på med intressanta artiklar, relevanta nyheter och raka inlägg i den politiska debatten om världen i allmänhet och Lerum i synnerhet.

Här kommer du att kunna ta del av den politik vi bedriver i Lerum. Det kan dels handla om motioner och interpellationer till kommunfullmäktige, där vi ständigt är en envis och ihärdig kraft för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling. Men det kan också vara insändare och debatter från Lerums Tidning eller pressmeddelanden och längre artiklar där vi går in på djupet och förklarar vår syn på saker och ting i kommunen.

Vi hoppas också att du som samhällsintresserad lerumsbo – oavsett om du är ungdom eller pensionär, höger, vänster eller mittemellan – vill vara med i diskussionen om hur kommunen kan bli en bättre plats att växa upp och leva i. Det kommer finnas möjlighet att använda kommentarsfunktionen eller länka via twitter, facebook och andra sociala medier.

Den här hemsidan kan också vara ett sätt att komma i kontakt med oss som är aktiva i Vänsterpartiet. Det kan dels vara genom kontaktuppgifter till våra olika företrädare, men också möjlighet att delta i vår verksamhet som finns att ta del av i kalendariet.

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.