Vänsterpartiet Lerum

När får vi en fungerande järnväg?

Posted on | mars 24, 2011 | Kommentarer inaktiverade för När får vi en fungerande järnväg?

Sedan flera år tillbaka har stambanan genom Lerum varit underdimensionerad. Tåglägena är mer eller mindre slut då godståg, nationella tåg, regiontåg och pendeltåg ska samsas på två spår. Minsta störning i ett tåg eller på banan och kaoset är ett faktum.

Dessa problem kan bara lösas på ett sätt – De måste byggas bort. Görs inte detta måste tågen börja prioriteras, vilket i klartext betyder lägre turtäthet och sämre kvalitet. Det leder också till fler transporter per bil, ökad miljöförstöring, trängsel och högre risker (t.ex. med farligt gods). E20 går rakt genom våra samhällen och orsakar buller, dålig luft och osäkerhet.
De oberoende specialisterna på Banverket förordar en utbyggd stambana, d.v.s. 3-4 spår i nuvarande korridor mellan Floda och Aspen. Detta är den enda samhällsekonomiskt försvarbara lösningen på problemet.

Arbetet med att bygga dessa spår borde redan påbörjats, men än har inget hänt. Främsta orsaken till att arbetet står still är att kommunledningen lyssnat på en ilsken lobbygrupp som kallas ”Lerums Järnvägsförening” – ”Motorvägsföreningen” hade varit ett mer passande namn! Där finns personer med storslagna visioner om tunnlar runt eller under Lerum. Dessa drömmar är totalt orealistiska och har avfärdats av Banverket och alla seriösa debattörer. Även om det tekniskt sett är möjligt och naturligtvis skulle vara trevligt, så är det för dyrt. Denna kostnad vill ”Järnvägsföreningen” baxa över på hela landets skattebetalare. Har någon frågat de 9 miljoner som inte bor i Lerum vad de tycker? Har någon frågat Lerumsborna om de vill betala för tunnlar under Alingsås, Vårgårda, Skövde och alla andra orter som ligger längs stambanan?

Stambanan är en nationell angelägenhet som vi i Lerum kan dra stor nytta av om vi agerar på rätt sätt. Vi har förmånen av att ha en av landets viktigaste järnvägar att använda för lokal och regional trafik, den ger oss snabb och säker kontakt med Göteborg, regionen och resten av landet. Tack vare järnvägen har våra samhällen byggts upp på just dessa platser – utan järnväg inget Lerum. Därför ska vi i samarbete med Trafikverket söka lösningar där vi utnyttjar vårt läge på bästa sätt. 15-minuters trafik på pendeltåget! Regiontågstopp i Lerum – eller varför inte ett och annat X2000?

Stambanan ger oss fantastiska möjligheter, men det gäller att den nya kommunledningen visar curage att kasta Järnvägsföreningens ”förslag” i papperskorgen och börja tala med Trafikverket igen.

När kommer Lerums kommun att börja agera?

Magnus Pettersson

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.