Vänsterpartiet Lerum

BEKÄMPA BARNFATTIGDOMEN 15 MAJ

Posted on | april 10, 2011 | Kommentarer inaktiverade för BEKÄMPA BARNFATTIGDOMEN 15 MAJ

Enligt Rädda Barnen lever ca 220 000 barn i Sverige i fattiga familjer, detta trots att vårt land är rikare än någonsin – den rikaste tiondelen av barnfamiljerna skulle ha råd att försörja tre familjer på sina inkomster. I en undersökning som organisationen Majblomman lät utföra 2008 uppgav fyra av tio tillfrågade föräldrar att de inte haft råd med glasögon till sina barn trots att deras barn varit i behov av det.

Idag är det stor skillnad mellan landstingen när det gäller subvention av glasögon till barn. För barn i skolåldern är det bara några få landsting som har subventioner. Vänsterpartiet driver frågan om avgiftsfria glasögon för barn upp till 16 år i Västra Götaland. Det är orimligt att föräldrarnas ekonomi ska avgöra om ett barn ska kunna se ordentligt eller inte. Barn med nedsatt syn ska ha en självklar rätt till glasögon, så att de kan hänga med i skolan, leka och ha en aktiv fritid som alla andra.

Fattigdomen bland barn ökar för att fattigdomen bland vuxna ökar. Klyftorna i samhället ökar till följd av en politik som till varje pris vill straffa arbetslösa och sjuka. Det är emellertid inte bara de arbetslösa och de sjuka som drabbas, utan även deras barn. Frågan vi alla måste ställa oss är: är detta rimligt?

Vi i Vänsterpartiet vill se en handlingsplan för minskad barnfattigdom. En av många konkreta åtgärder är vårt vallöfte om gratis glasögon för barn upp till 16 år. Men för att på allvar komma till rätta med fattigdom och ökade klassklyftor krävs också en politik för full sysselsättning, höjd a-kassa och stärkta socialförsäkringar. Fattigdomen i Sverige kan inte tigas ihjäl, det krävs en aktiv politik för att bygga ett jämlikt samhälle. Kom med och bygg ett rättvist Sverige och ett solidariskt Västra Götaland – rösta med Vänsterpartiet den 15 maj!

Ida Legnemark, distriktsordförande Vänsterpartiet Älvsborg

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.