Vänsterpartiet Lerum

Din röst för välfärd i regionvalet

Posted on | april 10, 2011 | Kommentarer inaktiverade för Din röst för välfärd i regionvalet

EN SJUKVÅRD UTAN VINSTINTRESSEN
Hälso- och sjukvården är ett av de viktigaste välfärdsområdena i det vi kallar världens bästa välfärd. Vänsterpartiet arbetar för en hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla. Inkomst och social tillhörighet skall inte avgöra tillgången till sjukvård. Människors behov skall styra vården, inte marknadskrafter och konkurrens. Det är människornas behov som skall avgöra var vårdcentraler skall ligga och inte utifrån var vårdföretagen kan göra de största vinsterna. En solidariskt skattefinansierad, gemensamt ägd och demokratisk styrd hälso- och sjukvård är en förutsättning för att vi har en välfärd som når alla.

Det pågår ett systemskifte inom hälso- och sjukvården där beslut efter beslut ökar andelen privatdriven vård. Valfriheten ökar bara för de som har pengar och hälsa nog att kunna välja. Miljard efter miljard av skattepengar går till inköpta hyrläkare eller vinster i privata vårdföretag istället för att användas till vård. Vänsterpartiet går aldrig med på att någon människas behov av vård prioriteras bort på grund av vårdföretagens krav på vinster. Vänsterpartiet är det enda parti som säger nej till detta systemskifte.

Ditt leende ska inte avspegla om du är rik eller fattig. Vänsterpartiet driver nationellt frågan om att tandvård på sikt skall ses som sjukvård och därmed ingå i högkostnadsskyddet inom sjukvården. I Västra Götaland vill vi stödja denna utveckling och börja med att erbjuda alla ungdomar fri tandvård upp till 25 års ålder.

EN JÄMSTÄLLD REGION
Sverige är inget jämställt land. Det är lätt att hitta mått som påvisar detta. Lönerna för kvinnor är bara 90 % av männens. Nästan alla låglöneyrken är kvinnodominerade. Kvinnor har oftare ofrivilliga deltidsanställningar. Kvinnor gör mer av det obetalda arbetet i hemmet. Kvinnor lever längre än män men känner sig sjukare, både fysiskt och psykiskt, än män.

Sexuella trakasserier och våld mot kvinnor beskär kvinnors livsutrymme. Vänsterpartiet vill prioritera arbetet med våld i nära relationer och i samarbete med kommunerna utveckla stödet till berörda familjemedlemmar: kvinnor, barn och män. Kvinnor och män ska ha tillgång till vård utifrån könsspecifika behov och vården ska hålla lika god kvalitet oavsett patientens kön. Studier visar att män får dyrare mediciner och dyrare behandlingar på flera vårdområden. Flera läkemedelsstudier görs fortfarande på enbart män. Alla delar av hälso- och sjukvården ska kunna redovisa att den vård de erbjuder är jämställd.

Västra Götalandsregionen måste, som Sveriges största arbetsgivare för kvinnor, vara ett föredöme som arbetsgivare. Vänsterpartiet accepterar inte att kvinnliga anställda upplever högre stress och har lägre lön än sina manliga kollegor.

EN GRÖN TILLVÄXT
Vänsterpartiet vill bryta den utestängdhet och den ökade risk för ohälsa som drabbar de ungdomar som idag inte lyckas komma in på arbetsmarknaden. Framtidens näringar i Västra Götaland kan lika väl handla om förnybar energi som livsmedelsproduktion, energibesparingar eller om biltillverkning. De resurser som regionen satsar på utveckling av näringslivet måste styras ännu tydligare mot framtidsbranscher inom miljöteknik eller hållbar energi. Även kultur och turism är viktiga framtidsbranscher. Vänsterpartiet vill ställa om utvecklingen till gröna entreprenörer, till kvinnor och till ungdomar. Genom sådana satsningar stöttar vi det lokala näringslivet i en utveckling mot hållbarhet både för miljön och för framtiden. För att genomföra sådana satsningar vill vi att Västra Götalandsregionen skapar regionala fonder för att kunna vara en aktiv part för att investera i det regionala näringslivet.

EN UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK
För vänsterpartiet är kollektivtrafiken den sammanhållande länken till det goda livet den skall både ge goda möjligheter till arbetspendling och för fritidsresor. Men för vänsterpartiet har också kollektivtrafiken en viktig betydelse för att ge ungdomar möjlighet till ett utökat resande i regionen. Kollektivtrafiken måste också kunna erbjuda trygga och säkra transporter. För de med funktionsnedsättning måste förutsättningarna bli bättre att åka kollektivt. På sikt vill vi även att det inte ska kosta mer än 500 kronor/månad att resa regionen runt.

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.