Vänsterpartiet Lerum

Om Lerums näringsliv

Posted on | oktober 11, 2011 | Kommentarer inaktiverade för Om Lerums näringsliv

Vänsterpartiets inlägg i en näringslivspolitisk debatt som hölls i kommunfullmäktige 6 oktober 2011.

Trots att Sverige är ett litet land har vi ändå lyckats nå stora internationella framgångar inom en rad områden. Vi inom vänstern blir ibland beskyllda för att vi inte skulle tycka om individuella framgångar. Det är inte sant. Vi är stolta över svenska storheter som Abba och Roxette, Astrid Lindgren, Zlatan och SKF. Vi menar tvärt om att de oproportionerligt stora framgångar som det lilla landet Sverige har uppnått är ett resultat av två avgörande historiska faktorer. Bredd och trygghet.

Bredd för att vi satsar på alla. Varenda unge som vill spela fotboll ska få spela fotboll. Inte för att han eller hon är speciellt duktig, utan för att det är kul att spela fotboll. När hundratusentals människor trivs med detta är det inte så konstigt att en och annan Henke Larsson eller Lotta Schelin dyker upp. Det samma gäller musiken. Alla barn som vill lära sig att spela gitarr eller trummor ska få göra det utan att det kostar skjortan. Jag är helt övertygad om att den svenska musikexporten aldrig kunnat bli vad den är utan den kommunala musiksskolan.  Ur bredd och gemenskap växer spets och tallang.

Trygghet för att den lägger grunden för modet att våga tänka och göra nytt. Om vi står ensamma vågar vi inte satsa. Om det inte finns några skyddsnät vågar vi inte kasta oss ut i det okända. Det är ingen slump att Sverige präglats av framgångsrika företag och idéer. Ur trygghet och solidarisk välfärd växer inovassioner och nytänkande.

Även om vi inom vänstern gillar offentlig sektor kan alla inte jobba där. Vi måste ha också ha ett fungerande näringsliv. Ett fungerande näringsliv är diversifierat och verkar över olika delar av produktcykeln. Eftersom olika sektorer och brancher går upp och ner vill man som kommun gärna ha en spridning så att det inte blir som i exempelvis Trollhättan. De allra flesta produkter präglas också av olika faser. Man brukar prata om introduktions-, tillväxts-, mognads-, stagnations- och nedgångsfaserna. För att säkra skattebasen vill man som kommun gärna ha en god spridning även här.

För att Lerum ska bli en ledande miljökommun 2025 är det också viktigt att nya sorters företag växer fram. Vi behöver företag med innovasionskraft att hitta morgondagens lösningar på framtidens problem. Vi vill se en aktiv näringslivspolitik. Målet måste vara att på alla sätt hjälpa och stötta människor med bra idéer. Har någon viljan men kanske inte kunskapen måste vi som kommun hjälpa till. Papper till Skatteverket eller bolagsverket, ansökan om bygglov eller andra tillstånd, bokföring eller personalfrågor. Vi har komptensen att hjälpa till. Vänsterpartiet vill se företag där de anställda är delaktiga och engagerade. Vi vill se gröna företag och företag inom kulturområdet. Ekoturism, mediautveckling, närodling eller högteknologi. Ett grönt högskolecentrum med sammarbete mellan universitet och näringsliv. Listan kan göras lång och det är egentligen bara fantansin som sätter gränsen

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.