Vänsterpartiet Lerum

Äldreomsorg med guldkant

Posted on | februari 7, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Äldreomsorg med guldkant

Det är ingen nyhet att den ena undersökningen efter den andra visar, att det som efterfrågas mest på våra äldreboenden är mer ”aktiviteter”. Bland personalen står ”mer tid att samtala med de boende” högst på önskelistan. Det är heller ingen hemlighet, att när resurserna krymper så försvinner det som inte är absolut livsnödvändigt, dvs livets guldkant.

För att göra livet lite lättare och roligare för både de gamla och personalen, kommer Vänsterpartiet nu med ett förslag som ska ge åtminstone lite mer av livskvalitet och arbetsglädje till de båda grupperna.

Utöver det som ges idag, vill vi att de som bor på äldreboende ska få två ”guldkantstimmar” i veckan, tid när personalen ska ge hjälp till det man själv önskar och vill ha.

Detta är förstås inte gratis, det går åt mer personal för att t.ex. följa med på promenad, göra en utflykt till gamla kvarter, hjälpa till att e-posta barnbarnen eller hålla kontakten och kanske ta en fika med gamla vänner.

Vänsterpartiets valfrihet handlar om att kunna välja vad man vill ha hjälp med, och hur och när man ska få den hjälpen. Inte om att välja utförare. De allra flesta bryr sej inte om varifrån hjälpen kommer, bara den kommer!

Vi menar, att staten ska ta ansvar för en sådan här satsning på de äldres välbefinnande. Därför lägger vi pengar till detta i vår budgetmotion i vår. Det får inte inskränka standarden på demensboendena, utan dit lägger vi särskilda pengar för mer personal.

De gamla är värda guldkant i tillvaron!

 

Rose-Marie Jansson, Vänsterpartiet Lerum

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.