Vänsterpartiet Lerum

Förbjud bemanningsföretagen

Posted on | februari 10, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Förbjud bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen har ökat kraftigt de senaste åren. Det handlar inte om att en ny bransch växt fram, utan om arbeten med sämre villkor. Uthyrda har lägre lön, råkar oftare ut för arbetsolyckor och har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet än andra. Fler och fler, särskilt unga, är i brist på annat arbete hänvisade till att arbeta som uthyrda.

Vi vill inte ha något B-lag på arbetsmarknaden. Uthyrda ska ha lika bra löne- och arbetsvillkor som andra. Och det ska inte löna sig att byta ut egna anställda mot inhyrda. Inhyrning ska inte heller kunna användas som ett hot för att kväsa facket eller för att kringgå anställningsskyddet. LAS måste därför stärkas så att det framgår att det inte är tillåtet med inhyrning när tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning. Och där det finns permanenta behov ska arbetet utföras av egna anställda.

Det finns de som hävdar att bemanningsföretagen bidrar med arbetstillfällen. Så är det inte. De skapar inga nya jobb. Däremot bidrar de till osäkra arbeten och en sämre fungerande arbetsmarknad. Självklart är det bättre att vara anställd i det företag där man jobbar.

På en modern arbetsmarknad finns det inget behov av bemanningsföretag. Där det finns arbete att utföra finns det också möjlighet att anställa. Det handlar om rätten till fasta jobb med schyssta villkor. Vänsterpartiet driver därför aktivt att ett förbud mot uthyrning ska införas i svensk lag.

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.