Vänsterpartiet Lerum

Klimat viktigare än tillväxt

Posted on | februari 7, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Klimat viktigare än tillväxt

Vinsterna av att börja arbeta för att minska utsläppen och rädda oss ur klimatkrisen kommer att gynna oss på flera områden, skriver Vänsterpartiets nyblivne partiledare Jonas Sjöstedt.
Klimatkrisen visar att vi människor hänger samman. Det blir tydligare än någonsin att vi inte är separata öar utan att våra liv är beroende av vad andra människor gör. Krisen visar också att individuella lösningar utan politik får liten betydelse. Hur man än anstränger sig är det omöjligt att på något drägligt sätt leva hållbart i ett samhälle som är uppbyggt som vårt.
Att en människa alltid är en del av ett samhälle är en grundläggande vänstertanke. Det är därför inte förvånande att det också är vänsterns idéer som bäst möter klimatets utmaningar. När insikten växer om att planetens resurser är begränsade blir behovet av rättvis och solidarisk fördelning allt tydligare. Och för att klimatanpassa Sverige är marknaden inte mycket till hjälp – det krävs mer gemensam planering.

Samhället måste byggas om så att vi utan att tänka något särskilt på det lever hållbart.
Vi måste få över godstransporterna på en välfungerande järnväg och vi måste bygga om våra bostadsområden. Genom sådana investeringar skapar vi arbeten samtidigt som vi utför nödvändiga uppgifter. Men för att nå ett hållbart samhälle måste vi också lämna idén bakom oss att den eviga tillväxten är samhällets mål och mening.

Det innebär inte att ge upp strävan efter en bättre tillvaro, utan öppnar tvärtom för reformer som ger oss nya möjligheter till ett bättre liv. Istället för att växla in ökad produktivitet i högre vinster för företagsägarna eller ökad privat konsumtion, kan de användas till en kortare arbetsdag. Det är bra för klimatet samtidigt som vi får mer tid att vara med våra barn, träffa vänner eller börja med det där roliga projektet man drömt om men inte har haft tid med.

I de arbeten som tar hand om människor är stora produktivitetsökningar i allmänhet inte möjliga, vilket gör att vi får dela mer rättvist på jobben och anställa fler. Att öka den offentliga konsumtionen är bättre för klimatet än att öka den privata, samtidigt som vi bygger en bättre välfärd. De äldre ska få träffa omsorgspersonal som har tid att göra sitt jobb ordentligt. Det är inte bara bra för de äldre själva, utan även för de anställda och för de anhöriga som får ett rimligare ansvar för sina föräldrars omsorg – och därmed en viktig feministisk fråga.
Mindre grupper i förskolan ger barnen bättre dagar och fler anställda i vården ökar kvaliteten. Behoven är stora.

Även kultursatsningar innebär rikare liv samtidigt som konsumtionen flyttas bort från det som hotar klimatet. Vi vill ha digitala bibliotek där man fritt kan ladda ned film, musik och litteratur – samtidigt som de som skapat kulturen får en bra statlig ersättning. Museerna vi äger tillsammans ska självklart ha fritt inträde.

På vår kongress beslutades att vi ska arbeta för att musik- och kulturskolorna blir avgiftsfria. Det är viktigt för att alla barn oavsett familjens ekonomi ska få chans att uttrycka sig genom musik, teater och alla andra former som erbjuds där. Men det är också ett bra exempel på vad klimatpolitik kan vara – att främja kultur som når alla, istället för ökad privatkonsumtion som vi vet innebär ökad energiförbrukning.

Det finns idag en utbredd tro att samhället inte går att förändra. Den är livsfarlig.
Samhällen förändras alltid – frågan är åt vilket håll och för vems skull.Vi har chansen att visa att de nödvändiga utsläppsminskningarna är möjliga. Och vi har chans att visa att de går att förena med hög livskvalitet.

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.