Vänsterpartiet Lerum

Frågor och svar om skolan

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Frågor och svar om skolan

För det första utgår vi i Vänsterpartiet från att utbildning är en rättighet som utgår från barnen. De har rätt till en likvärdig och bra utbildning oavsett vem de är, var de bor eller vilken socioekonomisk situation deras familj har. Av denna anledning är det mycket viktigt att skolan har alla resurser som krävs för att fånga upp, ta hand om och utbilda barnen. Alliansens ”lösning” med RUT-avdrag innebär en ökad orättvisa då barn som redan har studiemotiverade föräldrar med god ekonomi får en subvention som kanske hade kunnat användas bättre om den satsats på skolan som helhet istället. Mycket av det som tas upp i Lerums tidning är enligt vår uppfattning orsakat av kommunaliseringen av skolan. Vi ser en risk att barnens rätt till utbildning används som buffert för kommunens ekonomi. Skolan borde åter förstatligas för att garantera alla barn en likvärdig utbildning.

Lerums tidning: De flesta skolenheter gick back 2012, ingen får gå back i år. Vad kan det få för konsekvenser tror du?
Vänsterpartiet: Tyvärr kommer det att leda till sämre utbildning. Det kommer framför allt att drabba de svagare eleverna, de med svårigheter, de från studieovana hem eller de som mobbas. Studiemiljön kommer att försämras då färre ögon ser vad som sker i skolan och kan motverka kränkande behandling.

Lerums tidning: Vissa tolkar underskotten som att budgeten är fel – vilken är din tolkning?
Vänsterpartiet: Beslutade budgetar ska hållas – Men den nuvarande budgeten är för snålt satt och det påverkar kvaliteten. Skolledarna kan inte straffas för att de bara gör sina jobb enligt lagen när Alliansen inte ger dem tillräckliga resur ser.

Lerums tidning: Vad betyder kvalitet i skolan och vad får det kosta?
Vänsterpartiet: God kvalitet i skolan är en rättighet som utgår från barnens rätt till en bra utbildning. Det innebär att alla barn – oavsett bakgrund, ekonomiska förhållanden, kön, studievana i hemmet, handikapp – når sin fulla potential.  I en sönderbesparad skola kommer alltid de svagaste att drabbas. Skolan ger dessutom HELA utbildningen utan att ställa krav på föräldrarna eftersom detta skapar orättvisa beroende på föräldrarnas bakgrund. Skolans utjämnande uppdrag går helt förlorad då det enda som räknas är besparingar.

Lerums tidning: Skollagen kräver resurser till barn med särskilda behov – var ska de tas?
Vänsterpartiet: Budgeten ska vara så tilltagen att dessa resurser finns i budgeten. Skolan ska vara statlig för att garantera alla barn med särskilda behov de rättigheter de har.

Lerums tidning: Skolledarna är rädd att det blir svårt att rekrytera rektorer till Lerum i framtiden – håller du med?
Vänsterpartiet: Ja. Vem vill arbeta som pedagogisk ledare och bara ha som uppgift att spara sönder en god verksamhet – och dessutom riskera att straffas för det efteråt?

Lerums tidning: Lerum har lägst lärartäthet i landet – har vi inte råd med mer?
Vänsterpartiet: Vi har inte råd med låg lärartäthet! Barnen har rätt till betydligt mer och det är viktigt att slå hål på myten att lärartätheten inte spelar roll. Lerum har råd med mycket mer: Vi har en högutbildad befolkning som borde ställa högre krav och kommunens invånare har råd med bättre än detta. Ska vi undvika skattehöjningar så måste skattebasen ökas genom att fler personer kan bosätta sig i Lerum eller bo kvar sedan barnen blivit vuxna.

Lerums tidning: Finns det risk för kvalitén urholkas på verksamheten i förskola och skola när det viktigaste är att hålla budget?
Vänsterpartiet: Ja, Absolut.

Lerums tidning: Vad säger du och ditt parti till alla föräldrar som är oroliga för större barn- och elevgrupper?
Vänsterpartiet: Glöm inte vilka som styr Lerum idag när det är dags att rösta 2014.

Magnus Pettersson

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.