Vänsterpartiet Lerum

Interpellation om allmäna handlingar

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Interpellation om allmäna handlingar

I Lerums Tidning den 6 september 2012 framgår att en reporter på LT fått olika svar om en allmän handling kan lämnas ut eller inte beroende på om han utgav sig som privatperson eller journalist. Från texten framgår även att kommunens handläggare ska ha frågat om ändamålet med handlingen.

Efterforskningsförbudet innebär att handlingar ska kunna hämtas och läsas utan att myndigheten frågar efter skäl eller identitet på den frågande. Efterforskning av identitet är uttryckligen förbjudet. Det är inte rimligt att bedömningen av om handlingen ska lämnas ut beror på vem som frågar. En sådan åtgärd är dessutom uppenbart meningslös och strider mot grundläggande principer om likhet inför lagen.

Med anledning av ovanstående frågar vi kommunstyrelsens ordförande:
Hur är rutinerna för offentliga handlingar är utformade?
Hur anser du att efterforskningsförbudet och meddelarskyddet säkerställts i det nämnda ärendet?
Är det din uppfattning att offentlighetsprincipen kan bero på vem som frågar efter en offentlig handling och varför?
Magnus Pettersson

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.