Vänsterpartiet Lerum

Interpellation om utmaningsrätten

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Interpellation om utmaningsrätten

En kartläggning från SKL visar att antalet kommuner som valt att införa utmaningsrätt har ökat från 9 till 37 under åren 2007-2011. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv finns det en rad effekter som initiativtagarna vill uppnå, vilket kunde sammanfattas med orden konkurrens, mångfald, kreativitet, valfrihet och lokal ekonomisk utveckling. Det fanns även en tydlig vilja att ”sänka kostnaderna och/eller öka kvaliteten på de tjänster som kommunen tillhandahåller.

Trots den expansiva utvecklingen är det ont om utvärderingar av utmaningsrättens effekter. Däremot har marknadisering av offentlig sektor i ett bredare perspektiv, varit ett hett ämne både inom forskningen och i media. Störst genomslag fick den SNS-rapport som under ledning av professor Laura Hartman kunde konstatera att konkurrensutsättning inte förmått öka kvaliteten i välfärdsproduktionen, men däremot ökat kostnader inom flera sektorer.

I Lerum har ett fullt fungerande äldreboende lagts ut på privat drift trots protester från anställda och anhöriga. Utmaningen av löneadministrationen har utvecklats från lockpriser med 30 % minskade kostnader till ett slutligt avtal som når break-even efter sex år.

Vad har utmaningsrätten kostat Lerums kommun under 2011 och 2012? Med kostnader menar vi hela processen, d.v.s. även administrativ och politisk behandling av utmaningar och upphandlingar, kvalitetskontroll och samordning. Hur ser kostnadsutvecklingen ut i de verksamheter som tagits över av utmanare under samma period? Hur har kvaliteten påverkats i de verksamheter som utmanats? På vilket sätt har utmaningsrätten påverkat möjligheterna för lokala, nystartade eller små- och medelstora företag?

Björn Jägesten

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.