Vänsterpartiet Lerum

Motion om kommunalt bostadsbolag

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Motion om kommunalt bostadsbolag

I Lerums kommun saknas valfrihet inom bostadsmarknaden. För den som vill ha en villa finns det gott om alternativ, men det saknas framför allt lägenheter samt mindre och billigare bostäder. Bristen finns bland bostadsrätter men framför allt hyresrätter och kooperativa hyresrätter. Samtidigt blöder Lerums kommun! Unga flyr Lerums kommun, 55+:are hittar inga alternativ till villan när barnen flyttat hemifrån. Och frånskilda – framför allt kvinnor – tvingas lämna kommunen enkelt för att lämpliga bostäder saknas.

Trots åratal av diskussioner och politisk vilja kommer vi ingen vart. Trots upprepade planer om större valfrihet i boendet byggs det i stort sett bara villor. Samtidigt prospekteras bostadshus som t.ex. Pärleporten som väcker mer ilska än glädje. Detta beror enligt vår uppfattning på att kommunen inte har någon kontroll eller styrsel på det som byggs. Föreslagna investeringar passar inte in i kommunens planer, hamnar lite ”här och där” och väcker en upprörd opinion i onödan. Så kan det inte fortsätta!

Vi föreslår därför att Lerums kommun återtar ledningen över bostadsbyggande och planering. Det mest effektiva sättet för denna ledning är att Lerums kommun bildar ett eget exploaterings- och bostadsbolag. Bolaget kommer att bygga enligt kommunens plan, genom förtätning av våra centra med hus som svarar mot invånarnas önskemål och behov. Genom kommunens styrning kan vi tillgodose behovet av hyresrätter, kooperativa hyresrätter och mindre lägenheter.

Magnus Pettersson

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.