Vänsterpartiet Lerum

Motion om whistleblower-funktion

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Motion om whistleblower-funktion

Whistleblowers (visslare) är personer som väljer att säga ifrån för att uppmärksamma och på så sätt motverka oegentligheter inom den egna organisationen, inte sällan utan att drabbas av olika former av repressalier. Först på senare tid har organisationer börjat utforma system för att skydda visslarna.

Inom privat sektor är funktionen inte helt ovanlig. Efter Enron-skandalen 2001 restes snabbt krav på större möjligheter för anställda att slå larm om oegentligheter på chefsnivå samt om förhållanden som kan innebära hot mot liv och hälsa.  Modellen fick snabbt spridning och tillämpas nu obligatorisk bland exempelvis bolag i USA.
I spåren av den stora mutskandalen blev Göteborgs Stad förra året första kommun i Sverige att inrätta en whistleblower-funktion. Numera kan alla anställda anonymt eller öppet vända sig till ett advokatkontor för vidare utredning av eventuella oegentligheter. Tanken från stadens sida är att informationen till den nya instansen främst bör beröra frågor kopplade till grövre oegentligheter så som mutbrott, förskingring eller andra tjänstefel som kan ge fängelsestraff, utförda av chefer eller andra nyckelpersoner.
Det finns inga skäl att anta att Lerums kommun skulle skilja sig mot alla andra större organisationer. Även i vår kommun finns naturligtvis en potentiell risk att anställda väljer att avstå från visslandet så länge anonymiteten inte kan säkerställas.
Björn Jägesten

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.