Vänsterpartiet Lerum

Första maj 2020

Posted on | april 28, 2020 | Kommentarer inaktiverade för Första maj 2020

I år kan vi inte mötas men vi kan ändå vara tillsammans. 

Den kris vi, sedan några månader tillbaka, befinner oss i har gjort det väldigt tydligt att behovet jämlik och solidarisk välfärdspolitik är högaktuellt. Vi läser om otrygga arbetsförhållanden, skenande arbetslöshet och en avreglerad apoteksmarknad som lämnar hyllor tomma på viktig medicin. Mitt i pågående kris lägger regeringspartierna tillsammans med C och L fram sitt förslag om marknadshyror. Ett förslag som skulle innebära höjda hyror och ökad trångboddhet. Samtidigt som en stor andel av befolkningen oroar sig över arbetslöshet och att klara nuvarande hyra och den starkaste rekommendationen för att minska smittspridning är att hålla avstånd till andra människor. 

Vänsterpartister runt om i landet samlas i år på 1:a maj under parollen ”Trygga jobb – råd att bo”, något som blir extra viktigt i kristider. 
Årets firande är digitalt och låter oss alla tillsammans ta del av samma musik och talare. Firandet startar klockan 12.00 på Vänsterpartiets Facebook-sida. Program och hålltider hittar du om du följer länken här: Vänsterpartiets digitala första maj-sändning Du behöver inte ha ett eget Facebook-konto för att ta del av sändningen.

Låt alla få veta att du firar genom att hänga något rött från ditt fönster eller balkong. Ta en bild och lägg ut det i sociala medier med taggen #hängrött och prata med dina vänner och grannar om att göra samma sak. Tillsammans är vi starkare. 


Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.