Vänsterpartiet Lerum

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Från vänster: Sanna Engelbrektsson, Göran Leffler, Lena Hansson, Anna Eriksson, Ingmar Rahm, Anette Holgersson och Anita Forsberg        

Motion om whistleblower-funktion

Whistleblowers (visslare) är personer som väljer att säga ifrån för att uppmärksamma och på så sätt motverka oegentligheter inom den egna organisationen, inte sällan utan att drabbas av olika former av repressalier. Först på senare tid har organisationer börjat utforma system för att skydda visslarna. Inom privat sektor är funktionen inte helt ovanlig. Efter Enron-skandalen […]

Interpellation om allmäna handlingar

I Lerums Tidning den 6 september 2012 framgår att en reporter på LT fått olika svar om en allmän handling kan lämnas ut eller inte beroende på om han utgav sig som privatperson eller journalist. Från texten framgår även att kommunens handläggare ska ha frågat om ändamålet med handlingen. Efterforskningsförbudet innebär att handlingar ska kunna […]

Välkommen!

Välkommen till Vänsterpartiet Lerums nya hemsida. Inom en snar framtid kommer det fyllas på med intressanta artiklar, relevanta nyheter och raka inlägg i den politiska debatten om världen i allmänhet och Lerum i synnerhet. Här kommer du att kunna ta del av den politik vi bedriver i Lerum. Det kan dels handla om motioner och […]

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.