Vänsterpartiet Lerum

Interpellation om utmaningsrätten

En kartläggning från SKL visar att antalet kommuner som valt att införa utmaningsrätt har ökat från 9 till 37 under åren 2007-2011. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv finns det en rad effekter som initiativtagarna vill uppnå, vilket kunde sammanfattas med orden konkurrens, mångfald, kreativitet, valfrihet och lokal ekonomisk utveckling. Det fanns även en tydlig […]

Äldreomsorg med guldkant

Det är ingen nyhet att den ena undersökningen efter den andra visar, att det som efterfrågas mest på våra äldreboenden är mer ”aktiviteter”. Bland personalen står ”mer tid att samtala med de boende” högst på önskelistan. Det är heller ingen hemlighet, att när resurserna krymper så försvinner det som inte är absolut livsnödvändigt, dvs livets […]

Fullmäktigedebatt om äldreomsorgen

Kort utdrag från fullmäktigedebatten om äldreomsorgens driftsformer, fördelar och nackdelar med privatisering efter Rose-Maries interpellation.

Årsmöte med riksdagsbesök

Måndagen den 21 mars kl. 19-21 har Vänsterpartiet Lerum sitt årsmöte för 2011 på Villa Pomona. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar med bl.a. val av ny styrelse och ordförande, så hoppas vi få en livaktig diskussion om hur ni medlemmar vill att det kommande årets verksamhet ska utformas. I anslutning till årsmötet kommer föreningen även få besök […]

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.