Vänsterpartiet Lerum

DEBATTINLÄGG

På den här sidan skriver vi vänsterpartister i Lerum om frågor vi brinner för

KÄRNKRAFT RÄDDAR INTE KLIMATET

Alla borgerliga partier utom C vill bygga ny kärnkraft i Sverige. Enligt M, KD, SD och L behövs ny kärnkraft för att rädda klimatet.

Det är en gåta att partier som kallar sig marknadsliberala vill satsa på ett energislag som inte kan byggas utan kraftiga statliga subventioner. Sverige har en energiöverenskommelse som bl.a. innebär att de olika kraftslagen ska bära sina egna kostnader. Bra! Det finns ingen marknadsaktör som vill bygga ny kärnkraft. Marknaden idag bygger vindkraft motsvarande nästan ett halvt kärnkraftverk per år.

Enligt Energimyndigheten är det fullt möjligt att få ett fungerande, 100% förnybart elsystem till 2040. Förnybart innebär både fossilfritt och utan kärnkraft.

Myndigheten har tagit fram flera möjliga scenarier för detta. En del debattörer försöker skrämmas med att det blir effektbrist i ett förnybart system. Alltså vad gör vi när det inte blåser? Energimyndigheten har naturligtvis med möjliga lösningar på det problem i sina analyser.

Kärnkraftsförespråkarnas åsikt om att kärnkraften behövs saknar grund.

Förnyelsen av vårt energisystem pågår och kommer att fortsätta. Vi kommer att få se en del nya tekniska lösningar framöver. Det kommer att byggas mer kraftvärme (fjärrvärme som också producerar el), effektutbyggnader i vattenkraften (pågår för fullt), vi kommer att få ett smartare elnät med mer avancerad styrning för flexiblare efterfrågan, olika lagringsmöjligheter i batterier, pumpkraftverk och vätgas. Något stort behov av lagring kommer det inte att bli eftersom vi är lyckligt lottade med mycket vattenkraft som räcker långt för att balansera effekten. För enstaka dagar med stort effektbehov kan gasturbiner drivna av t.ex. biogas användas.

Ingmar Rahm, ersättare i kommunstyrelsen för V

Krigshets skapar rädsla och onödiga konflikter

Just nu verkar vi vara inne i period där det är ok att sprida krigshets. Krigsretoriken flödar, få journalister vågar ställa sig utanför flocken och betrakta vad som sker, tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet sprutar ut krigshets, som om de levde i en bubbla befriad från varje uns av eftertänksamhet.

Kriget väntar bakom hörnet. Om man får tro de rubriksättningar som alltmer florerar i medierna. Ryssland hotar oss. Ingen kan riktigt förklara varför. Det bara är så.

Ryssarna har burit sig åt på Krim, där man visserligen haft en militärbas fylld med militärer i årtionden men ändå lyckas krigsretoriker dra paralleller med Gotland.

Den ryska regimen är minst sagt otrevlig, den lever precis som USA och Nato med idén att kärnvapen ska kunna användas, den är auktoritär. Det är förbaskat illa.

Men att inbilla sig att Ryssland skulle anfalla Sverige är över måttan infantilt. Det skulle med omedelbar verkan slå ut rysk ekonomi, handelsförbindelser med EU-länderna skulle omedelbart upphöra, priset skulle bli enormt.

Begreppet ”gemensam säkerhet” har krigshetsarna idag omformulerat. Numera är gemensam säkerhet att bunta ihop sig med de man uppfattar som vänner. En gång i tiden betydde det gemensam säkerhet att bygga den tillsammans med de man uppfattade som potentiella fiender. Man skulle tala med varandra, skapa fredliga kontaktytor, gemensamma projekt och affärer osv.

Och så är det fortfarande. Fred bygger vi tillsammans. Ett långsiktigt projekt utan slut.

Vad hände förresten med uppståndelsen kring det ryska gasföretaget Nord Stream som ville hyra delar av hamnen i Slite på Gotland, som man ju gjort tidigare och ville göra igen?

Jo, Gotland sa ju som bekant nej, efter påtryckningar uppifrån? Då hyr Karlshamns kommun ut sin hamn istället. Men då var det tyst i medier och från krigshetsande politiker…

Det behövs inga troll på sociala medier för att förvanska fakta, det går alldeles utmärkt i svenska ledande medier.

Ingmar Rahm, 2018-02-06

Idé från ledare i ETC 2018-01-21. Läs gärna Mattias Göranssons ”Björnen kommer”.

—-

En trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum?

Socialminister Annika Strandhäll har nyligen presenterat ett nytt program ”för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum”, där hon ställer några vettiga krav på försäkringskassan för att den ska ge människor det stöd det behöver på ett vettigt sätt.

Men – det största problemet är kvar. Regeringen har föreskrivit att det genomsnittliga sjukpenningtalet också i fortsättningen inte ska överstiga 9 dagar per år. Det vill säga att det inte är människors rättmätiga behov av att vara hemma på grund av sjukdom som ska styra, utan statens behov av att en begränsad budget hålls.

Och detta har fått och kommer att fortsätta få många obehagliga konsekvenser:

Trycket på försäkringskassan att avslå ett stort antal ansökningar om sjukpenning är starkt. Det leder till att många av cheferna återkommande understryker detta för de anställda. Många anställda reagerar starkt, bland annat i media, oftast anonymt av uttalad rädsla för repressalier. (Vilket säger något om förhållandena på våra gemensamt ägda arbetsplatser!) På flera ställen belönas de som ger många avslag, bland annat vad gäller löner och andra förmåner. Avslagssiffrorna för de anställda offentliggörs regelbundet.

Vidare granskas sjukintygen noggrant. Tjänstepersoner som inte har läkarutbildning slår rutinmässigt i manualer, där det står hur lång sjukskrivningen bör vara för en viss sjukdom. Och avslår ansökan om sjukintyget inte stämmer med manualen. Utan att ta hänsyn till att sjukdomar och deras läkning skiftar mellan olika individer, och utan kontakt med den läkare som har träffat patienten. Är intyget inte avfattat exakt enligt anvisningarna, skickas det tillbaka. Missnöjet inom sjukvården med det här förfaringssättet är stort, personalgrupper protesterar. Men vad hjälper det!

Och i värsta fall blir den försäkrade utan medel för sitt uppehälle.

Dessa åtgärder tar lång, lång tid. Vilket innebär att det tar absurt lång tid för den försäkrade att få sina pengar. Att man har hyror och andra räkningar att betala tar man ingen hänsyn till. Den försäkrade får vara så god och kontakta hyresvärden och andra fordringsägare för att få uppskov, för många extremt ångestskapande och förödmjukande. Så var det mestadels inte för några decennier sedan, då kunde man räkna med att sjukpenningen kom i samma takt som lönen.

Sjukpenning är inget bidrag från myndigheterna, det är en försäkring vi betalar för genom våra skatter. Vilket annat försäkringsbolag skulle kunna bete sig på det här sättet utan konsekvenser? Nej, tyvärr, som det fungerar idag är det inte en en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum.

Varför är det på detta sättet? För att man vill få oss att tro att vi annars lever över våra tillgångar och måste genomföra ständiga besparingar. Trots att vi producerar dubbelt så mycket idag som för trettio-fyrtio år sedan. Men tyvärr, den ökningen har i huvudsak hamnat i de redan välbeställdas plånbäcker. Klyftorna ökar mer i Sverige än i nästa alla jämförbara länder.

Göran Leffler, 2018-02-06

 

EU ett vänsterprojekt ?

Lite generaliserat så har den svenska vänstern varit emot svenskt medlemskap i EU medan högern varit för. Socialdemokraterna har också hela tiden varit för ett medlemskap, även om en och annan tung s-politiker varit emot eller mycket tveksam.

Varför har det varit så kan man undra? Jo en förklaring är att vänstern sett EU som ett nyliberalt stormaktsbygge medan högern sett EU som ett sätt att bryta socialdemokratins dominans i svensk politik.

I EU:s nyliberala stormaktsbygge har det naturligtvis uppstått ”problem”:  Ökande arbetslöshet, större inkomst- och förmögenhetsklyftor, de sämst lottade från de fattigaste nyliberalt styrda länderna (Rumänien m.fl. ) reser runt i Europa och försörjer  sig på tiggeri och daglönejobb. EU:s bejakande av och deltagande i militära lösningar  på konflikter har bidragit till stora flyktingströmmar som spätt på sociala konflikter i många EU-länder.

Många EU-politiker i politikens mitt har så sakteliga börjat inse att detta inte är en långsiktigt hållbar politik. EU kommer att slitas sönder om inte det sociala kittet i samhället fungerar. Därför dök tanken på ett socialt toppmöte upp på agendan, först tänkt för länderna i eurozonen men så blev Sverige inbjudet och Lövén bad då att få arrangera mötet vilket han också fick.

EU-ledarnas tankar på schysstare arbetsvillkor, rätten till en bra utbildning m.m. får ju naturligtvis svensk borgerlighet att protestera högljutt. I tidningar kan vi nu läsa hur moderater, företrädare för Timbro, Annie Lööf m.fl. går till storms mot EU:s funderingar. Detta är ju fullt logiskt eftersom man i många avseenden varit emot det svenska välfärdsbygget och då vill man ju inte se något liknande i EU.

I GP 17/11 försöker Annie Lööf argumentera emot en social dimension i EU med argumentet att  det skulle äventyra den svenska välfärden. Men Annie du ska inte behöva kämpa ensam mot eventuella försämringar av den svenska modellen. Den svenska vänstern kommer att hjälpa till med att försvara svensk välfärd och om möjligt återställa det som förstörts de senaste 25 åren.

Ingmar Rahm

2017-11-05

———————-

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA!

 

Sveriges femton rikaste familjer äger idag mer än 3500 miljarder kronor. Det är mer än tre gånger så mycket som hela den svenska statsbudgeten. Jämfört med 1980, då Sverige var ett betydligt mindre ojämlikt samhälle, har klyftan mellan fattiga och rika ökat enormt. Hur kunde det bli på detta viset?

Svaret är förstås: det är nyliberalismen. Det vill säga den ekonomiska politik som säger att det ska finnas så få begränsningar av konkurrensen som möjligt. Och det som begränsar konkurrensen är sådant som starka fackföreningar, trygghetsförsäkringar som säkrar en rimlig levnadsstandard även i svåra livssituationer, överförande av samhällets stödfunktioner som sjukvård, åldringsvård och skolor till privata företag – ett riktigt arbete är ju ett som någon annan kan tjäna pengar på. Allt detta för att öka vinsterna för företagen och försvaga samhällets förmåga att verka för allas bästa.

Det började med Feldt, Palme och Persson, och fortsatte framför allt med Reinfeldt och Borg. Reinfeldts bok Det sovande folket är bland det mest nedvärderande man kan läsa. Den går ut på att alla bidrag som vräks ut över medborgarna gör dem slappa, slöa och likgiltiga, de utnyttjar bidragen med alla medel och tar inget som helst ansvar för samhället, det är samhället som ska göra allt för dem.

Därför måste politiken utformas så att de sovande väcks och jagas upp från sofforna, de får ju inte tro att allvarliga sjukdomar är ett hinder för att arbeta eller att arbetslöshetsunderstödet ska likna den tidigare inkomsten någorlunda.

Nä, den nyliberala politiken går ut på att hjälpa företagen att växa och göra allt större vinster. Tanken är att om de rika blir rikare, så kommer rikedomen att sippra ner också till dem längre ner i samhällspyramiden. Den teorin framförs på allvar men är grundligt motbevisad! Däremot är det klarlagt att ju mer jämlikt ett samhälle är, dess bättre mår och fungerar människorna.

Alltså: en politik som är bra för vanligt folk behöver inriktas på att grundtryggheten ska finnas för alla, att arbetstagarnas möjlighet att hävda sin rätt återtas och att de viktigaste samhällsfunktionerna som skola, vård och omsorg sköts av det allmänna. Det är ju inte rimligt att nedskärningar år efter år ses som nödvändiga, samtidigt som Sverige är dubbelt så rikt som det var 1978! (Sedan är det ju en annan sak att det som sköts illa av det allmänna måste analyseras och åtgärdas, inget blir ju automatiskt bättre bara för att det sköts av samhället, lika lite som att all privat verksamhet är kass.)

Och socialdemokraterna behöver vara med på det tåget!

Göran Leffler

2017-12-05

—————-

MODERATERNAS RETORIK OM LÄRARTÄTHETEN I LERUM

Posted on | september 11, 2014 | No Comments

Det finns inga genvägar längre! Det måste helt enkelt till mer resurser i skolan för att den ska bli bättre, men vårt nuvarande kommunalråd Henrik Ripa (m) anser (sagt på FILK:s debatt) ”Den politiker som inte tror att man kan spara mera i verksamheten ska inte vara politiker”. Så tänker moderaterna om skolan!

Sök på LT på nätet under ordet ”Lärartäthet” och läs det som Anna-Lena Holberg, Svante Karlsson och andra moderater skrivit de senaste 4 åren. Här kommer ett axplock:

 • ”Lärartäthet och resurser har inte något samband” (3/6 2010)
 • ”Lerum har genomsnittlig lärartäthet i jämförelse med jämförbara förortskommuner”, detta påstående upprepas flera gånger som ett mantra.
 • ” När FILK skriver att Lerums skolor ligger på 289:e plats när det gäller lärartäthet är detta hämtat från Lärarförbundets ranking och har inget med officiell statistik att göra.”, 3/5 2012
 • ”I grundskolan är det svårt att dra slutsatser utifrån antal elever per lärare eftersom skolorna lägger upp sitt arbetssätt på så olika sätt och med olika gruppkonstellationer” 4/4 2013

För att sammanfatta: Moderaterna anser att FILK har fel. På söndag är det val: Ni kan välja om ni vill att Lerum ska styras av moderaterna – som vägrar tro på eller lyssna på det ni säger.

Magnus Pettersson
Vänsterpartiet i Lerum

Category: Skola

FÖRETAGARE OCH VÄNSTERPARTIST

Posted on | september 9, 2014 | No Comments

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk för företagare i Vänsterpartiet, Företagsam vänster. Nätverket bildades för att det visade sig finnas många i partiet som är verksamma egenföretagare i diverse branscher. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för våra företag och våra affärsidéer, men vi vill samtidigt ha ett samhälle baserat på de goda principer som Vänsterpartiet står för.

Som företagare förutsätts du stödja högerns politik. Du förutsätts tycka om RUT-avdrag och skattesänkningar och du förutsätts tycka illa om facket. Men bara för att vi utvecklat en affärsidé betyder det inte att vi inte vill ha en fungerande skola i ett samhälle som bygger på solidaritet, gemenskap, jämlikhet och minskade klyftor. Varför skulle vi ändra åsikt bara för att vi väljer att försörja oss som företagare.

I Vänsterpartiets Sverige finns gott om plats för företagare. Små och medelstora företag skapar nya arbetstillfällen. Vi är viktiga för att finansiera vår gemensamma välfärd och för att få landsbygden att leva. Med ett starkt och väl fungerande samhälle kommer fler livskraftiga företag att kunna skapas och genom att slå vakt om kollektivavtal och gott samarbete med fackliga organisationer kan vi som företagare skapa en god försörjning både åt oss själva och åt våra anställda. På så sätt kan vi vara med och bygga landets ekonomi.

De viktigaste åtgärderna för oss företagare med hjärtat till vänster är en fungerande infrastruktur och ett fungerande samhälle. Vi vill kunna lita på skola och omsorg så att fler entreprenörer törs ta steget att testa företagandets villkor. Utan fungerande skola kommer det inte att startas livskraftiga företag. Vi menar också att det i dagens samhälle talas för mycket om sänkta arbetsgivaravgifter och för lite om bristen på socialt skyddsnät för oss småföretagare. Detta trots att två av tre småföretagare faktiskt är missnöjda med de statligt finansierade sociala skyddsnät som finns för småföretagare.

En förbättring av de offentligt finansierade skyddssystemen skulle få fler att starta eget. De regelförenklingar som så ofta upprepas i debatten spelar förvisso roll för oss småföretagare, men viktigare är att känna trygghet. När det gäller nystartade företag är ett av de största hindren rädslan för att inte ha tillräckliga inkomster under företagets uppstartsfas. Att man dessutom hamnar utanför det ekonomiska skyddsnätet gör det inte mer attraktivt att våga prova att starta företag.

Vi småföretagare måste också kunna känna trygghet vid sjukdom och föräldraledighet. Det måste vara möjligt att kombinera företagande med föräldraskap och det måste likaså vara möjligt att bli sjuk utan att företaget kollapsar. Vi vänsterpartister vill ha ett socialförsäkringssystem där människor som driver eget företag inte har sämre villkor än anställda. Vi vill ta bort det betungande sjuklöneansvaret de två första veckorna för alla företag med upp till tio anställda. Vi vill helt enkelt skapa bättre förutsättningar och ökad trygghet för alla Sveriges småföretagare.

Nu är det snart val igen. Du som är företagare bör du ställa dig frågan hur du vill att samhället ska se ut och utvecklas. Vill du ha ett samhälle byggt på solidaritet och gemenskap. Tycker du att jämlikhet och alla människors lika värde är viktigt och vill du ha en fungerande offentlig verksamhet. Vill du fokusera på trygghet istället för skatter.

Då ska du veta att Vänsterpartiet är ett parti för dig!

Magnus Pettersson, Vänsterpartiet i Lerum

Läs även Magnus svar i Företagarnas valduell.

Category: ArbetsmarknadEkonomi

SKOLAN ÄR INTE TILL SALU

Posted on | augusti 20, 2014 | No Comments

Category: Skola
Tags: Vinstintressen

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET 14 SEPTEMBER!

Posted on | augusti 19, 2014 | No Comments

I Lerums kommun har invånarna det riktigt bra – i genomsnitt. Lerums kommun är vid mening en rik kommun. Det skapar förutsättningar för en välfärd utan vinstintressen, jämställdhet på riktigt och en skola och en äldreomsorg som är föredömen för andra kommuner.

Under de senaste åren har Lerums kommun haft en blygsam befolkningsutveckling. De flesta som flyttar hit är barnfamiljer, medan unga flyttar härifrån. Speciellt tappet av unga utan barn och vuxna utan barn påverkar kommunens ekonomi på ett negativt sätt. Vi vill ha ett bredare utbud av bostäder så att även dessa grupper väljer att bosätta sig eller bo kvar i Lerums kommun. Vänsterpartiet menar att med en offensiv satsning på bredare bostadsutbud kommer skatteintäkterna att öka.

I Lerum borde vi må bra. Trots detta visar undersökningar att bl.a. barns hälsa är förvånansvärt dålig. Vi menar att ett botemedel är att bredda fritidsaktiviteterna samt att se till att det finns mer personal i skolan som kan fånga upp de som mår dåligt. Likaså måste t.ex. familje- och föräldrarådgivningen stöttas.

Kommunens verksamhet ska styras så att utvecklingen av kommunens utgår från ett barn-, genus-, mångfalds-, klass- och klimatperspektiv. Att skjuta upp investeringar inom skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid drabbar framför allt grupper av medborgare som har svårare att delta i samhället på lika villkor. Vänsterpartiet menar att Lerums kommun har råd att vara en kommun för alla. En sådan kommun för alla ger goda förutsättningar för Lerums kommun att vara en bra arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetent och bra personal.

Vänsterpartiet har ett ekologiskt förhållningssätt som passar samman med vår syn på klass, feminism och generell välfärdspolitik. En utvecklad offentlig verksamhet gynnar miljön. Ett hållbart samhälle förutsätter ett välfärdssamhälle.

Läs gärna vårt kommunalpolitiska program inför mandatperioden 2014-2018.

Category: Allmänt
Tags: Val 2014

VI VILL FÖRÄNDRA LERUM – PÅ RIKTIGT

Posted on | november 6, 2013 | No Comments

2014 är det val. Då kan vi tillsammans med dig börja förändra Lerum. Det måste bli slut på alla goda tankar som aldrig förverkligas, vi vill förändra Lerum – På riktig.

Ledande miljökommun – På riktigt
Vi vill att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun före 2025. Vi vill att Lerum ska bli ledande och ett föredöme på hållbar utveckling, inte bara miljö. Detta måste i så fall genomsyra all verksamhet och alla politiska beslut.
– Bygg ut stambanan och utöka kollektivtrafiken
– Utbyggnad koncentreras i nuvarande kommuncentra
– Kommunägda vindkraftverk

Skola i världsklass – På riktigt
Vi väljer själva vilken ambitionsnivå skolan i Lerum ska ha – Vi vill ha en skola i världsklass.
– Mål att ha lärartäthet på topp
– Kommunal skola som konkurrerar ut privata skolor
– Det ska inte göra skillnad vilken skola du går på
– Nej till skolor som drivs med vinstintresse

Växande kommun – På riktigt
Vår kommun kan, bör och ska växa. Vi behöver valfrihet i boende, arbete och handel – i vår kommun. För att detta ska ske måste kommunen arbeta mer och aktivare med utveckling, byggande och stadsplanering
– Bygg mer!
– Fler hyresrätter, kooperativa hyresrätter, bygg-gemenskaper.
– Underlätta för etablerande av företag, främst inom miljöteknik
– Inrätta en miljöteknisk företagspark

Category: EkonomiInfrastrukturMiljöSkola

keep looking »

 • SOCIALISM & FEMINISM

  I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

  Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

  I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.