Vänsterpartiet Lerum

KALENDARIUM

Mötesplan 2021

Partimöten

Partimötena hålls, om inget annat anges, i partilokalen på Villa Pomona (Pomonavägen 10) i Lerum och är öppna för samtliga medlemmar och sympatisörer. Under pandemin hålls dock mötena digitalt via zoom. Meddela deltagande i mötet till Staffan Görander, staffan.gorander@gu.se, tel 0736 25 4620, så skickar han en länk en stund innan mötets början. (Du behöver ingen extra installation på datorn, det går direkt via länken.) 

 

Måndag 25 januari 2021 – Partimöte kl 18.30, digitalt

Tisdag 16 februari Partimöte kl 18.30, digitalt

Tisdag 23 februari kl 18.30 ÅRSMÖTE, digitalt

Tisdag 2 mars kl 18.30 Styrelsemöte, digitalt – uppskjutet

Måndag 8 mars kl 18.00 Styrelsemöte, 18.30 Partimöte, digitalt

Måndag 22 mars    Öppet styrelsemöte 18.30 digitalt

Tisdag 6 april      Partimöte 18.30 digitalt

Måndag 19 april    Öppet styrelsemöte 18.30 digitalt

Tisdag 11 maj      Partimöte18.30 digitalt

Måndag 24 maj      Öppet styrelsemöte18.30 digitalt

Tisdag 8 juni       Partimöte18.30 – uppskjutet till

Måndag 14 juni  Partimöte 18.30 digitalt

Måndag 21 juni  Ev. öppet styrelsemöte18.30 digitalt

 

Vi måste prata – Lerum

(Vi måste prata – Lerum är inte en V-organisation men flera av våra medlemmar är aktiva där. Om du vill vara med på de mötena, hör av dig till Zsolt Szanto, Zsolt@mail.se. 070 651 1053. )

Måndag 4 januari  Möte 18.00, digitalt

Onsdag 3 februari 18.00 Offentligt digitalt möte med föreläsning om läget i Ungern och Polen och sambandet med högerpopulismen i Sverige. För information och anmälan: FaceBook, sök Vi måste prata – Lerum.

Måndag 8 februari 18.00 Möte, digitalt

Onsdag 3 mars kl 18.00 Möte, digitalt

Onsdag 7 april kl 18.00 Möte, digitalt

Måndag 10 maj kl 18.00 Möte, digitalt

Tisdag 15 juni kl 18.00 Möte, digitalt

 

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.