Vänsterpartiet Lerum

Interpellation om utmaningsrätten

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Interpellation om utmaningsrätten

En kartläggning från SKL visar att antalet kommuner som valt att införa utmaningsrätt har ökat från 9 till 37 under åren 2007-2011. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv finns det en rad effekter som initiativtagarna vill uppnå, vilket kunde sammanfattas med orden konkurrens, mångfald, kreativitet, valfrihet och lokal ekonomisk utveckling. Det fanns även en tydlig vilja att ”sänka kostnaderna och/eller öka kvaliteten på de tjänster som kommunen tillhandahåller.

Trots den expansiva utvecklingen är det ont om utvärderingar av utmaningsrättens effekter. Däremot har marknadisering av offentlig sektor i ett bredare perspektiv, varit ett hett ämne både inom forskningen och i media. Störst genomslag fick den SNS-rapport som under ledning av professor Laura Hartman kunde konstatera att konkurrensutsättning inte förmått öka kvaliteten i välfärdsproduktionen, men däremot ökat kostnader inom flera sektorer.

I Lerum har ett fullt fungerande äldreboende lagts ut på privat drift trots protester från anställda och anhöriga. Utmaningen av löneadministrationen har utvecklats från lockpriser med 30 % minskade kostnader till ett slutligt avtal som når break-even efter sex år.

Vad har utmaningsrätten kostat Lerums kommun under 2011 och 2012? Med kostnader menar vi hela processen, d.v.s. även administrativ och politisk behandling av utmaningar och upphandlingar, kvalitetskontroll och samordning. Hur ser kostnadsutvecklingen ut i de verksamheter som tagits över av utmanare under samma period? Hur har kvaliteten påverkats i de verksamheter som utmanats? På vilket sätt har utmaningsrätten påverkat möjligheterna för lokala, nystartade eller små- och medelstora företag?

Björn Jägesten

Interpellation om allmäna handlingar

Posted on | juni 11, 2013 | Kommentarer inaktiverade för Interpellation om allmäna handlingar

I Lerums Tidning den 6 september 2012 framgår att en reporter på LT fått olika svar om en allmän handling kan lämnas ut eller inte beroende på om han utgav sig som privatperson eller journalist. Från texten framgår även att kommunens handläggare ska ha frågat om ändamålet med handlingen.

Efterforskningsförbudet innebär att handlingar ska kunna hämtas och läsas utan att myndigheten frågar efter skäl eller identitet på den frågande. Efterforskning av identitet är uttryckligen förbjudet. Det är inte rimligt att bedömningen av om handlingen ska lämnas ut beror på vem som frågar. En sådan åtgärd är dessutom uppenbart meningslös och strider mot grundläggande principer om likhet inför lagen.

Med anledning av ovanstående frågar vi kommunstyrelsens ordförande:
Hur är rutinerna för offentliga handlingar är utformade?
Hur anser du att efterforskningsförbudet och meddelarskyddet säkerställts i det nämnda ärendet?
Är det din uppfattning att offentlighetsprincipen kan bero på vem som frågar efter en offentlig handling och varför?
Magnus Pettersson

Förbjud bemanningsföretagen

Posted on | februari 10, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Förbjud bemanningsföretagen

Bemanningsföretagen har ökat kraftigt de senaste åren. Det handlar inte om att en ny bransch växt fram, utan om arbeten med sämre villkor. Uthyrda har lägre lön, råkar oftare ut för arbetsolyckor och har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet än andra. Fler och fler, särskilt unga, är i brist på annat arbete hänvisade till att arbeta som uthyrda.

Vi vill inte ha något B-lag på arbetsmarknaden. Uthyrda ska ha lika bra löne- och arbetsvillkor som andra. Och det ska inte löna sig att byta ut egna anställda mot inhyrda. Inhyrning ska inte heller kunna användas som ett hot för att kväsa facket eller för att kringgå anställningsskyddet. LAS måste därför stärkas så att det framgår att det inte är tillåtet med inhyrning när tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning. Och där det finns permanenta behov ska arbetet utföras av egna anställda.

Det finns de som hävdar att bemanningsföretagen bidrar med arbetstillfällen. Så är det inte. De skapar inga nya jobb. Däremot bidrar de till osäkra arbeten och en sämre fungerande arbetsmarknad. Självklart är det bättre att vara anställd i det företag där man jobbar.

På en modern arbetsmarknad finns det inget behov av bemanningsföretag. Där det finns arbete att utföra finns det också möjlighet att anställa. Det handlar om rätten till fasta jobb med schyssta villkor. Vänsterpartiet driver därför aktivt att ett förbud mot uthyrning ska införas i svensk lag.

Äldreomsorg med guldkant

Posted on | februari 7, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Äldreomsorg med guldkant

Det är ingen nyhet att den ena undersökningen efter den andra visar, att det som efterfrågas mest på våra äldreboenden är mer ”aktiviteter”. Bland personalen står ”mer tid att samtala med de boende” högst på önskelistan. Det är heller ingen hemlighet, att när resurserna krymper så försvinner det som inte är absolut livsnödvändigt, dvs livets guldkant.

För att göra livet lite lättare och roligare för både de gamla och personalen, kommer Vänsterpartiet nu med ett förslag som ska ge åtminstone lite mer av livskvalitet och arbetsglädje till de båda grupperna.

Utöver det som ges idag, vill vi att de som bor på äldreboende ska få två ”guldkantstimmar” i veckan, tid när personalen ska ge hjälp till det man själv önskar och vill ha.

Detta är förstås inte gratis, det går åt mer personal för att t.ex. följa med på promenad, göra en utflykt till gamla kvarter, hjälpa till att e-posta barnbarnen eller hålla kontakten och kanske ta en fika med gamla vänner.

Vänsterpartiets valfrihet handlar om att kunna välja vad man vill ha hjälp med, och hur och när man ska få den hjälpen. Inte om att välja utförare. De allra flesta bryr sej inte om varifrån hjälpen kommer, bara den kommer!

Vi menar, att staten ska ta ansvar för en sådan här satsning på de äldres välbefinnande. Därför lägger vi pengar till detta i vår budgetmotion i vår. Det får inte inskränka standarden på demensboendena, utan dit lägger vi särskilda pengar för mer personal.

De gamla är värda guldkant i tillvaron!

 

Rose-Marie Jansson, Vänsterpartiet Lerum

Klimat viktigare än tillväxt

Posted on | februari 7, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Klimat viktigare än tillväxt

Vinsterna av att börja arbeta för att minska utsläppen och rädda oss ur klimatkrisen kommer att gynna oss på flera områden, skriver Vänsterpartiets nyblivne partiledare Jonas Sjöstedt.
Klimatkrisen visar att vi människor hänger samman. Det blir tydligare än någonsin att vi inte är separata öar utan att våra liv är beroende av vad andra människor gör. Krisen visar också att individuella lösningar utan politik får liten betydelse. Hur man än anstränger sig är det omöjligt att på något drägligt sätt leva hållbart i ett samhälle som är uppbyggt som vårt.
Att en människa alltid är en del av ett samhälle är en grundläggande vänstertanke. Det är därför inte förvånande att det också är vänsterns idéer som bäst möter klimatets utmaningar. När insikten växer om att planetens resurser är begränsade blir behovet av rättvis och solidarisk fördelning allt tydligare. Och för att klimatanpassa Sverige är marknaden inte mycket till hjälp – det krävs mer gemensam planering.

Samhället måste byggas om så att vi utan att tänka något särskilt på det lever hållbart.
Vi måste få över godstransporterna på en välfungerande järnväg och vi måste bygga om våra bostadsområden. Genom sådana investeringar skapar vi arbeten samtidigt som vi utför nödvändiga uppgifter. Men för att nå ett hållbart samhälle måste vi också lämna idén bakom oss att den eviga tillväxten är samhällets mål och mening.

Det innebär inte att ge upp strävan efter en bättre tillvaro, utan öppnar tvärtom för reformer som ger oss nya möjligheter till ett bättre liv. Istället för att växla in ökad produktivitet i högre vinster för företagsägarna eller ökad privat konsumtion, kan de användas till en kortare arbetsdag. Det är bra för klimatet samtidigt som vi får mer tid att vara med våra barn, träffa vänner eller börja med det där roliga projektet man drömt om men inte har haft tid med.

I de arbeten som tar hand om människor är stora produktivitetsökningar i allmänhet inte möjliga, vilket gör att vi får dela mer rättvist på jobben och anställa fler. Att öka den offentliga konsumtionen är bättre för klimatet än att öka den privata, samtidigt som vi bygger en bättre välfärd. De äldre ska få träffa omsorgspersonal som har tid att göra sitt jobb ordentligt. Det är inte bara bra för de äldre själva, utan även för de anställda och för de anhöriga som får ett rimligare ansvar för sina föräldrars omsorg – och därmed en viktig feministisk fråga.
Mindre grupper i förskolan ger barnen bättre dagar och fler anställda i vården ökar kvaliteten. Behoven är stora.

Även kultursatsningar innebär rikare liv samtidigt som konsumtionen flyttas bort från det som hotar klimatet. Vi vill ha digitala bibliotek där man fritt kan ladda ned film, musik och litteratur – samtidigt som de som skapat kulturen får en bra statlig ersättning. Museerna vi äger tillsammans ska självklart ha fritt inträde.

På vår kongress beslutades att vi ska arbeta för att musik- och kulturskolorna blir avgiftsfria. Det är viktigt för att alla barn oavsett familjens ekonomi ska få chans att uttrycka sig genom musik, teater och alla andra former som erbjuds där. Men det är också ett bra exempel på vad klimatpolitik kan vara – att främja kultur som når alla, istället för ökad privatkonsumtion som vi vet innebär ökad energiförbrukning.

Det finns idag en utbredd tro att samhället inte går att förändra. Den är livsfarlig.
Samhällen förändras alltid – frågan är åt vilket håll och för vems skull.Vi har chansen att visa att de nödvändiga utsläppsminskningarna är möjliga. Och vi har chans att visa att de går att förena med hög livskvalitet.

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Fullmäktigedebatt om äldreomsorgen

Posted on | januari 31, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Fullmäktigedebatt om äldreomsorgen


Kort utdrag från fullmäktigedebatten om äldreomsorgens driftsformer, fördelar och nackdelar med privatisering efter Rose-Maries interpellation.

Om Lerums näringsliv

Posted on | oktober 11, 2011 | Kommentarer inaktiverade för Om Lerums näringsliv

Vänsterpartiets inlägg i en näringslivspolitisk debatt som hölls i kommunfullmäktige 6 oktober 2011.

Trots att Sverige är ett litet land har vi ändå lyckats nå stora internationella framgångar inom en rad områden. Vi inom vänstern blir ibland beskyllda för att vi inte skulle tycka om individuella framgångar. Det är inte sant. Vi är stolta över svenska storheter som Abba och Roxette, Astrid Lindgren, Zlatan och SKF. Vi menar tvärt om att de oproportionerligt stora framgångar som det lilla landet Sverige har uppnått är ett resultat av två avgörande historiska faktorer. Bredd och trygghet.

Bredd för att vi satsar på alla. Varenda unge som vill spela fotboll ska få spela fotboll. Inte för att han eller hon är speciellt duktig, utan för att det är kul att spela fotboll. När hundratusentals människor trivs med detta är det inte så konstigt att en och annan Henke Larsson eller Lotta Schelin dyker upp. Det samma gäller musiken. Alla barn som vill lära sig att spela gitarr eller trummor ska få göra det utan att det kostar skjortan. Jag är helt övertygad om att den svenska musikexporten aldrig kunnat bli vad den är utan den kommunala musiksskolan.  Ur bredd och gemenskap växer spets och tallang.

Trygghet för att den lägger grunden för modet att våga tänka och göra nytt. Om vi står ensamma vågar vi inte satsa. Om det inte finns några skyddsnät vågar vi inte kasta oss ut i det okända. Det är ingen slump att Sverige präglats av framgångsrika företag och idéer. Ur trygghet och solidarisk välfärd växer inovassioner och nytänkande.

Även om vi inom vänstern gillar offentlig sektor kan alla inte jobba där. Vi måste ha också ha ett fungerande näringsliv. Ett fungerande näringsliv är diversifierat och verkar över olika delar av produktcykeln. Eftersom olika sektorer och brancher går upp och ner vill man som kommun gärna ha en spridning så att det inte blir som i exempelvis Trollhättan. De allra flesta produkter präglas också av olika faser. Man brukar prata om introduktions-, tillväxts-, mognads-, stagnations- och nedgångsfaserna. För att säkra skattebasen vill man som kommun gärna ha en god spridning även här.

För att Lerum ska bli en ledande miljökommun 2025 är det också viktigt att nya sorters företag växer fram. Vi behöver företag med innovasionskraft att hitta morgondagens lösningar på framtidens problem. Vi vill se en aktiv näringslivspolitik. Målet måste vara att på alla sätt hjälpa och stötta människor med bra idéer. Har någon viljan men kanske inte kunskapen måste vi som kommun hjälpa till. Papper till Skatteverket eller bolagsverket, ansökan om bygglov eller andra tillstånd, bokföring eller personalfrågor. Vi har komptensen att hjälpa till. Vänsterpartiet vill se företag där de anställda är delaktiga och engagerade. Vi vill se gröna företag och företag inom kulturområdet. Ekoturism, mediautveckling, närodling eller högteknologi. Ett grönt högskolecentrum med sammarbete mellan universitet och näringsliv. Listan kan göras lång och det är egentligen bara fantansin som sätter gränsen

BEKÄMPA BARNFATTIGDOMEN 15 MAJ

Posted on | april 10, 2011 | Kommentarer inaktiverade för BEKÄMPA BARNFATTIGDOMEN 15 MAJ

Enligt Rädda Barnen lever ca 220 000 barn i Sverige i fattiga familjer, detta trots att vårt land är rikare än någonsin – den rikaste tiondelen av barnfamiljerna skulle ha råd att försörja tre familjer på sina inkomster. I en undersökning som organisationen Majblomman lät utföra 2008 uppgav fyra av tio tillfrågade föräldrar att de inte haft råd med glasögon till sina barn trots att deras barn varit i behov av det.

Idag är det stor skillnad mellan landstingen när det gäller subvention av glasögon till barn. För barn i skolåldern är det bara några få landsting som har subventioner. Vänsterpartiet driver frågan om avgiftsfria glasögon för barn upp till 16 år i Västra Götaland. Det är orimligt att föräldrarnas ekonomi ska avgöra om ett barn ska kunna se ordentligt eller inte. Barn med nedsatt syn ska ha en självklar rätt till glasögon, så att de kan hänga med i skolan, leka och ha en aktiv fritid som alla andra.

Fattigdomen bland barn ökar för att fattigdomen bland vuxna ökar. Klyftorna i samhället ökar till följd av en politik som till varje pris vill straffa arbetslösa och sjuka. Det är emellertid inte bara de arbetslösa och de sjuka som drabbas, utan även deras barn. Frågan vi alla måste ställa oss är: är detta rimligt?

Vi i Vänsterpartiet vill se en handlingsplan för minskad barnfattigdom. En av många konkreta åtgärder är vårt vallöfte om gratis glasögon för barn upp till 16 år. Men för att på allvar komma till rätta med fattigdom och ökade klassklyftor krävs också en politik för full sysselsättning, höjd a-kassa och stärkta socialförsäkringar. Fattigdomen i Sverige kan inte tigas ihjäl, det krävs en aktiv politik för att bygga ett jämlikt samhälle. Kom med och bygg ett rättvist Sverige och ett solidariskt Västra Götaland – rösta med Vänsterpartiet den 15 maj!

Ida Legnemark, distriktsordförande Vänsterpartiet Älvsborg

Din röst för välfärd i regionvalet

Posted on | april 10, 2011 | Kommentarer inaktiverade för Din röst för välfärd i regionvalet

EN SJUKVÅRD UTAN VINSTINTRESSEN
Hälso- och sjukvården är ett av de viktigaste välfärdsområdena i det vi kallar världens bästa välfärd. Vänsterpartiet arbetar för en hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla. Inkomst och social tillhörighet skall inte avgöra tillgången till sjukvård. Människors behov skall styra vården, inte marknadskrafter och konkurrens. Det är människornas behov som skall avgöra var vårdcentraler skall ligga och inte utifrån var vårdföretagen kan göra de största vinsterna. En solidariskt skattefinansierad, gemensamt ägd och demokratisk styrd hälso- och sjukvård är en förutsättning för att vi har en välfärd som når alla.

Det pågår ett systemskifte inom hälso- och sjukvården där beslut efter beslut ökar andelen privatdriven vård. Valfriheten ökar bara för de som har pengar och hälsa nog att kunna välja. Miljard efter miljard av skattepengar går till inköpta hyrläkare eller vinster i privata vårdföretag istället för att användas till vård. Vänsterpartiet går aldrig med på att någon människas behov av vård prioriteras bort på grund av vårdföretagens krav på vinster. Vänsterpartiet är det enda parti som säger nej till detta systemskifte.

Ditt leende ska inte avspegla om du är rik eller fattig. Vänsterpartiet driver nationellt frågan om att tandvård på sikt skall ses som sjukvård och därmed ingå i högkostnadsskyddet inom sjukvården. I Västra Götaland vill vi stödja denna utveckling och börja med att erbjuda alla ungdomar fri tandvård upp till 25 års ålder.

EN JÄMSTÄLLD REGION
Sverige är inget jämställt land. Det är lätt att hitta mått som påvisar detta. Lönerna för kvinnor är bara 90 % av männens. Nästan alla låglöneyrken är kvinnodominerade. Kvinnor har oftare ofrivilliga deltidsanställningar. Kvinnor gör mer av det obetalda arbetet i hemmet. Kvinnor lever längre än män men känner sig sjukare, både fysiskt och psykiskt, än män.

Sexuella trakasserier och våld mot kvinnor beskär kvinnors livsutrymme. Vänsterpartiet vill prioritera arbetet med våld i nära relationer och i samarbete med kommunerna utveckla stödet till berörda familjemedlemmar: kvinnor, barn och män. Kvinnor och män ska ha tillgång till vård utifrån könsspecifika behov och vården ska hålla lika god kvalitet oavsett patientens kön. Studier visar att män får dyrare mediciner och dyrare behandlingar på flera vårdområden. Flera läkemedelsstudier görs fortfarande på enbart män. Alla delar av hälso- och sjukvården ska kunna redovisa att den vård de erbjuder är jämställd.

Västra Götalandsregionen måste, som Sveriges största arbetsgivare för kvinnor, vara ett föredöme som arbetsgivare. Vänsterpartiet accepterar inte att kvinnliga anställda upplever högre stress och har lägre lön än sina manliga kollegor.

EN GRÖN TILLVÄXT
Vänsterpartiet vill bryta den utestängdhet och den ökade risk för ohälsa som drabbar de ungdomar som idag inte lyckas komma in på arbetsmarknaden. Framtidens näringar i Västra Götaland kan lika väl handla om förnybar energi som livsmedelsproduktion, energibesparingar eller om biltillverkning. De resurser som regionen satsar på utveckling av näringslivet måste styras ännu tydligare mot framtidsbranscher inom miljöteknik eller hållbar energi. Även kultur och turism är viktiga framtidsbranscher. Vänsterpartiet vill ställa om utvecklingen till gröna entreprenörer, till kvinnor och till ungdomar. Genom sådana satsningar stöttar vi det lokala näringslivet i en utveckling mot hållbarhet både för miljön och för framtiden. För att genomföra sådana satsningar vill vi att Västra Götalandsregionen skapar regionala fonder för att kunna vara en aktiv part för att investera i det regionala näringslivet.

EN UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK
För vänsterpartiet är kollektivtrafiken den sammanhållande länken till det goda livet den skall både ge goda möjligheter till arbetspendling och för fritidsresor. Men för vänsterpartiet har också kollektivtrafiken en viktig betydelse för att ge ungdomar möjlighet till ett utökat resande i regionen. Kollektivtrafiken måste också kunna erbjuda trygga och säkra transporter. För de med funktionsnedsättning måste förutsättningarna bli bättre att åka kollektivt. På sikt vill vi även att det inte ska kosta mer än 500 kronor/månad att resa regionen runt.

När får vi en fungerande järnväg?

Posted on | mars 24, 2011 | Kommentarer inaktiverade för När får vi en fungerande järnväg?

Sedan flera år tillbaka har stambanan genom Lerum varit underdimensionerad. Tåglägena är mer eller mindre slut då godståg, nationella tåg, regiontåg och pendeltåg ska samsas på två spår. Minsta störning i ett tåg eller på banan och kaoset är ett faktum.

Dessa problem kan bara lösas på ett sätt – De måste byggas bort. Görs inte detta måste tågen börja prioriteras, vilket i klartext betyder lägre turtäthet och sämre kvalitet. Det leder också till fler transporter per bil, ökad miljöförstöring, trängsel och högre risker (t.ex. med farligt gods). E20 går rakt genom våra samhällen och orsakar buller, dålig luft och osäkerhet.
De oberoende specialisterna på Banverket förordar en utbyggd stambana, d.v.s. 3-4 spår i nuvarande korridor mellan Floda och Aspen. Detta är den enda samhällsekonomiskt försvarbara lösningen på problemet.

Arbetet med att bygga dessa spår borde redan påbörjats, men än har inget hänt. Främsta orsaken till att arbetet står still är att kommunledningen lyssnat på en ilsken lobbygrupp som kallas ”Lerums Järnvägsförening” – ”Motorvägsföreningen” hade varit ett mer passande namn! Där finns personer med storslagna visioner om tunnlar runt eller under Lerum. Dessa drömmar är totalt orealistiska och har avfärdats av Banverket och alla seriösa debattörer. Även om det tekniskt sett är möjligt och naturligtvis skulle vara trevligt, så är det för dyrt. Denna kostnad vill ”Järnvägsföreningen” baxa över på hela landets skattebetalare. Har någon frågat de 9 miljoner som inte bor i Lerum vad de tycker? Har någon frågat Lerumsborna om de vill betala för tunnlar under Alingsås, Vårgårda, Skövde och alla andra orter som ligger längs stambanan?

Stambanan är en nationell angelägenhet som vi i Lerum kan dra stor nytta av om vi agerar på rätt sätt. Vi har förmånen av att ha en av landets viktigaste järnvägar att använda för lokal och regional trafik, den ger oss snabb och säker kontakt med Göteborg, regionen och resten av landet. Tack vare järnvägen har våra samhällen byggts upp på just dessa platser – utan järnväg inget Lerum. Därför ska vi i samarbete med Trafikverket söka lösningar där vi utnyttjar vårt läge på bästa sätt. 15-minuters trafik på pendeltåget! Regiontågstopp i Lerum – eller varför inte ett och annat X2000?

Stambanan ger oss fantastiska möjligheter, men det gäller att den nya kommunledningen visar curage att kasta Järnvägsföreningens ”förslag” i papperskorgen och börja tala med Trafikverket igen.

När kommer Lerums kommun att börja agera?

Magnus Pettersson

« go backkeep looking »
  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.